Maziejuk Zbigniew TW ps. „Kuba” i „Mały” Siedlce

By | 29 września, 2014

Maziejuk Zbigniew s. Zbigniewa IPN Lu 00414/68 TW ps. „Kuba” i „Mały” nr. rej. 1489 student WSN następnie WSP Siedlce

Student WSN a następnie WSRP w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 17 grudnia 1974r. sierż. Stosio Jan inspektor SB KP MO w Siedlcach. Pozyskany został na zasadzie współobywatelskiej odpowiedzialności za zabezpieczenie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB. W jego charakterystyce pracy wystawionej 15 czerwca 1977r. przez insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach st. sierż. J. Zawistowskiego czytamy: //..//TW ps. „Mały” pozyskany został do współpracy 17 grudnia 1974r. przez były Referat Służby Bezpieczeństwa w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Od chwili pozyskania do 24.01.1976r. pozostawał na kontakcie sierż. Jana Stosio, a następnie został przekazany na łączność st. sierż. Jerzego Zawistowskiego, który pracuje z nim do chwili obecnej. W trakcie współpracy odbyto z tw 30 spotkań, z których sporządzono informację w tym 20 napisanych własnoręcznie przez tw. Informacje od tw ps. „Mały” były wykorzystywane w sprawach operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pasterz”, „Sługa”, „Rapsodia”. Jak również w sprawie obiektowej kryptonim „Sorbona” i „Olimp II”. TW ps. „Mały” był wykorzystywany do realizacji zadań wynikających z zabezpieczenia operacyjnego młodzieży akademickiej przed działalnością kleru jak również duszpasterstwa akademickiego. Przez okres współpracy dał się poznać, jako człowiek inteligentny, cieszący się autorytetem wśród kolegów, posiada łatwość nawiązywania kontaktów, towarzyski. Legitymuje się dobrym poziomem wiedzy ogólnej z problemów gospodarczych i politycznych w kraju i świata oraz rozumie intencje polityki Partii i Rządu PRL. Jest szczery i obiektywny. Informacje przekazywane przez TW ps. „Mały” kontrolowane były i sprawdzane przez inne osobowe źródła informacji. TW ps. „Mały” wynagradzany był pieniężnie. Wysokość kwoty uzależniona była od wartości informacji. W trakcie dotychczasowej współpracy wynagradzany był 6 krotnie. Reasumując powyższe tw ps. „Mały” jest jednostką wartościową. Jego postawa moralna, chęć do udzielania informacji oraz szerokie możliwości predysponują go do właściwej współpracy z naszą służbą. //..// Współpracę zakończono 2.08.1977r. z powodu nieprzydatności – ukończył studia.

 

 

Dodaj komentarz