Adamski Bernard TW ps. „Krokus” Węgrów

By | 29 września, 2014

Adamski Bernard S. Stanisława ur. 05.09.1950 IPN Lu 00425/1 Tw ps. „Krokus” Węgrów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie. Zwerbowany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został 31.03.1973r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w 5-tym Pułku Mostowym w Modlinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krokus”. Współpracę zakończono 19.11.1974 roku w związku z jego odejściem do rezerwy WP po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. W archiwach IPN zachowało się 18 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz