Myślicki Zbigniew TW ps. „Długi” nr. rej. Siedlce

By | 29 września, 2014

Myślicki Zbigniew s. Stanisława ur. 27.09.1947 IPN Lu 00419/1839 TW ps. „Długi” nr. rej. 8538 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu technik-meliorant. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji  w Siedlcach. Wniosek o opracowanie jego osoby, jako kandydata do Sprawy Operacyjnej kryptonim  „Antena” wystawił 13.03.1987 roku Inspektor Wydziału V WUSW w Siedlcach chor. Zygmunt Łyszkiewicz. 20.08.1987 napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim „Długi”. 12.02.1990 roku wystawiono wniosek o zakończeniu współpracy w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej i jego akta przekazano do Archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy złożył 17 informacji udzielanych na piśmie i ustnie określanych, jako cenne i wykorzystywanych operacyjnie. W zasobach archiwalnych IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy łącznie 65 stron.

 

Dodaj komentarz