Celiński Ryszard TW ps. „Cezary” Łuków

By | 29 września, 2014

Celiński Ryszard s. Władysława ur. 28.05.1960 IPN Lu 00419/1527 TW ps. „Cezary” nr. rej. 6701 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Z zawodu elektromechanik. Pracownik lokomotywowni PKP w Łukowie w Oddziale Napraw Trakcji Elektrycznej na stanowisku brygadzisty. Do współpracy pozyskał go 31.05.1983r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju st. insp. SB Wydz. II KW MO w Siedlcach por. Firus Michał. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim „Cezary”. Został zwerbowany do wykorzystania, jako źródła informacji w Sprawach Obiektowych kryptonim „Parowóz” i „Transport”, Sprawie Obiektowego Sprawdzenia kryptonim „Kombinator” i kontroli byłych działaczy „Solidarności” z tej jego miejsca pracy. Był kontrolowany przez TW ps. „Wojtek”, TW „Jurek”, TW „Sosnowski” oraz KO ps. „Jaz”. Informacje przekazywał pisemnie i w formie ustnej. Za przekazywane informacje był wielokrotnie wynagradzany pieniężnie. W jego aktach zachowały się pisane własnoręcznie pokwitowania na odbiór pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Ponadto korzystał z pomocy SB przy uzyskiwaniu odraczania odbywania zasadniczej służby wojskowej. Jak podaje jego charakterystyka z 27.11.1989 r. do tego czasu przekazał 43 informacje i pobrał za nie wynagrodzenie na łączną sumę 23 000zł Współprace zakończono 1989r. w związku ze zmianą miejsca pracy (zatrudnił się u prywatnego przedsiębiorcy). W archiwach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy łącznie 226 stron dokumentów.

 

Dodaj komentarz