Kluj Adam TW ps. „Ryszard” Siedlce

By | 10 lipca, 2014

Kluj Adam s. Franciszka ur. 24.12.1953 r. IPN Lu 00414/796 (2486/I) TW ps. „Ryszard” nr. Ew. 4919 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-meliorant. Zatrudniony na stanowisku majstra w Pociągu mechanizowanych Robót Podtorowych w Warszawie. Student IV-go roku Wydziału Melioracji Wodnych SGGW-AR w Warszawie.  Pozyskany do współpracy został  5.09.1980 roku na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństw i porządek w kraju, jako osobowe źródło informacji podczas spotkania w Hotelu „Forum” przez por. Andrzeja Karczmarczyka Inspektora Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawie Obiektowej kryptonim „Germania” prowadzonej przez Sekcję III Wydziału II WUSW w Siedlcach z racji tego, że jako student IV roku Wydz. Melioracji Wodnych SGGW AR w Warszawie zakwalifikował się na dwumiesięczną praktykę studencka w RFN i ponadto posiada tam na stale mieszkającą w Wisbaden ciotkę pracującą tam, jako lekarz fizjoterapeuta. Miał też być wykorzystywany w kombinacji operacyjnej w stosunku do przedstawiciela RWE Tadeusza Mieleszki i Rozgłośni Radia „Polonia” w Koln Mieczysława Kominka. Osoby te poznał podczas swojego wcześniejszego pobytu w RFN z okazji wizyty tam Papieża. Plan czynności do wykonania w tej grze zaakceptował własnoręcznym podpisem. Za realizacje wyznaczonych mu zadań w RFN otrzymał następujące gratyfikacje pieniężne: 05.08.1981 r. – 2000 zł – wypłacił por. A. Karczmarczyk, 03.03.1983 – 2000 zł – wypłacił por. A. Karczmarczyk, 30.09.1986 r. –       5000 zł· wypłacił kpt. A. Karczmarczyk. Na te kwoty napisał własnoręcznie pokwitowania. Ułatwiano mu też bezproblemowe otrzymywanie paszportu na wyjazdy do KK. Na łączności A. Karczmarczyka pozostawał do 30.09.1986 r następnie na kontakt przejął jego st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Włodzimierz Wójcik. W charakterystyce z 05.08.1987 r. wystawionej przez ppor. Wójcika możemy przeczytać, że: „w 1983 roku po ukończeniu studiów, jako inżynier meliorant przeprowadził się do Otwocka i podjął pracę w Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP w Pociągu Robót Podtorowych na stanowisku majstra. W tym okresie odbył 33 spotkania z SB przekazując na nich informacje w formie pisemnej i ustnej. Jego informacje oceniane były bardzo pozytywnie”. Współpracę zakończono 1 styczniu 1990r. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i brakiem możliwości zdobywania informacji dotyczących województwa siedleckiego. W archiwach IPN zachowało się 111 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz