Gostkowski Bogusław TW ps. „Siwy” Mińsk Maz.

By | 12 maja, 2014

Gostkowski Bogusław s. Józefa ur. 01.01.1948 IPN Lu 00414/343 TW ps. „Siwy” nr. rej. 6511 Mińsk Mazowiecki

Pracownik Fabryki Obuwia „Syrena” w Mińsku Mazowieckim. Był werbowany pod kątem rozpracowywania kanału kolportażu podziemnych struktur byłej „Solidarności” i osób zajmujących się kolportażem na terenie Mińska Mazowieckiego, ujawniania osób tkwiących w podziemnych strukturach „Solidarności” zapewnienia dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Zapora” dotyczącej obcokrajowców z kk i Sprawie Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Zdrajca” dotyczącej kontaktów aktywistów b. „Solidarności” z cudzoziemcami. Do współpracy z SB został pozyskany 3 listopada 1982 roku na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju przez por. J. Chojnowskiego kier. Sekcji VI Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Siwy”. Był wynagradzany pieniężnie z przekazywane informacje. Zachowały się jego własnoręcznie pisane pokwitowania na odbiór pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. W czasie współpracy był kontrolowany przez TW ps. „Karol”. Do 04.10.1984 odbyto z TW 19 spotkań. W związku z tym, że nie wywiązywał się należycie ze swoich zobowiązań i nie dotrzymywał terminów spotkań 02.05.1985 insp. GR II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim kpr. A. Kalinowski wystawił wniosek o wyeliminowaniu go ze współpracy a jego akta złożyć w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 58 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz