Barancewicz Wacław TW ps. „Łącznik” Siedlce

By | 12 maja, 2014

Barancewicz Wacław s. Bronisława ur. 18.04.1945 IPN Lu 00419/1339 t-1 TW ps. „Łącznik” Siedlc

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu technik elektryk pracujący na stanowisku kierownika w kolumnie kablowej GUTM o/Siedlce. Wniosek o jego zwerbowanie na TW wystawił 21.03.1983r. inspektor Wydziału V WUSW w Siedlcach chor. Zygmunt Łyszkiewicz. Miał być wykorzystywany między innymi do Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena”. Do współpracy został pozyskany 03.09.198r. na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Był kontrolowany przez TW „Andrzej”, TW „Żychowicz” i TW „Władek”. Do kwietnia 1985 spotkania z nim odbywały w cyklu comiesięcznym (łącznie odbyto 12 spotkań) a po tym terminie został przekwalifikowany na źródło sygnalizacyjne i spotkania odbywały się raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Informacje przekazywane przez TW były wiarygodne i obiektywne. Wykorzystywano je w meldunkach do władz administracyjnych, a także w meldunkach do Departamentu V MSW. Nie był wynagradzany finansowo. 14.10.1987 roku zakończono z nim współpracę z powodu nieprzydatności (nadużywanie alkoholu na terenie zakładu pracy i plotkom), że jest bezkarny dzięki chronieniu jego osoby przez SB). W zasobach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy zawierające 114 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz