Grządka Jerzy TW ps. „Antek” Sokołów Podl.

By | 12 maja, 2014

Grządka Jerzy s. Henryka ur. 12.06.1949 IPN Lu 00419/1150 TW ps. „Antek” nr. rej. 6819 Sokołów Podlaski

Z wykształcenia inżynier chemik. Z-ca prezesa w Spółdzielni Kuśnierskiej ”Asko” w Sokołowie Podlaskim. Był przewidywany, jako informator do zabezpieczenia operacyjnego Spółdzielni Kuśnierskiej. W analizie materiałów archiwalnych dotyczących jego osoby jest napisane, że: do współpracy z SB został pozyskany 29.04.1976 r. w Radomiu (tam pracował w tym czasie w Zakładach Garbarskich) na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. W okresie współpracy z radomską SB przekazał 9 informacji, z czego 6 wykorzystano w Sprawie Obiektowej kryptonim „Skóra” a 3 przekazano do Wydz. II KW MO w Radomiu. Był raz wynagrodzony pieniężnie kwotą 1000zł. W związku ze zmianą miejsca zatrudnienia radomska SB postanowiła rozwiązać współpracę a materiały dotyczące jego osoby złożyć w archiwum Wydziału „C” KW MO w Radomiu z możliwością udostępniania ich innym jednostkom po uprzednim porozumieniu się z Wydz. III KW MO w Radomiu. 18.07.1983 sokołowska SB wystąpiła do Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Radomiu o wypożyczenie jego akt w celu rozpracowania jego osoby, jako kandydata na TW. Pismo o wypożyczenie akt podpisał Z-ca Szefa RUSW ds. SB w Sokołowie Podlaskim por. mgr Z. Paska. Do współpracy pozyskał go 27.01.1984 r. Insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim st. kapral Mieczysław Skłodowski. Postanowiono nie zmieniać pseudonimu i pozostano przy ps. „Antek”. 01.01.1985 r. w związku z tym, że TW zmienił miejsce zamieszkania i miejsce pracy postanowiono zawiesić współpracę i przekazać jego akta do archiwum WZO WUSW w Siedlcach. TW wyprowadził się do Kielc gdzie podjął pracę w Zakładach Skórzanych Skarżysko Kamienna Garbarnia w Kielcach. Do tego czasu odbył 5 spotkań z przedstawicielami SB z Sokołowa Podlaskiego. Był wykorzystywany, jako źródło informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Handel”. W archiwach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy. Łącznie 97 dokumentów.

Dodaj komentarz