Okuń Jerzy TW ps. „Zamek”Stoczek Łukowski

By | 3 marca, 2014

Okuń Jerzy s. Ryszarda ur. 12.05.1956 w IPN Lu 00415/61 TW ps. „Zamek” Stoczek Łukowski kontrwywiad wojskowy

Pochodził ze Stoczka Łukowskiego. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został 30.06.1976r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Wesołej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zamek” Współpracę rozwiązano 09.09.1977 w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajdują się mikrofilmy z akt dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz