Goławski Henryk Andrzej TW ps. „Rysiek” Siedlce

By | 3 marca, 2014

Goławski Henryk Andrzej s. Eugeniusza 19.02.1961 IPN Lu 00415/213 TW „Rysiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Rolnik ze Stanina. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym 15.07.1982r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kwidzynie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rysiek”. Współpracę zakończono  11.04.1984r. w związku z zakończeniem odbywania służby wojskowej.

Dodaj komentarz