Nakonieczny Sławomir TW ps. „Piotrek” Siedlce

By | 3 marca, 2014

Nakonieczny Sławomir s Jana ur. 22.10. 1955 IPN Lu 00414/935 TW ps. „Piotrek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Siedlec. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Dęblinie 12.08.1976r. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Piotrek”. 14.10.1977r. został zwolniony ze współpracy w związku z zakończeniem odbywania służby wojskowej.

Dodaj komentarz