Lewartowski Andrzej TW ps. „Czarny” kontrwywiad wojskowy Wojcieszków woj. siedleckie

By | 3 marca, 2014

Lewartowski Andrzej s. Jana 26.01.1952 IPN LU 00415/75 TW „Czarny” nr. rej. 36241 kontrwywiad wojskowy Wojcieszków w woj. siedlecki

Zwerbowany w wojsku do współpracy z kontrwywiadem wojskowym podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Czarny”. Prowadzili go z ramienia WSW go ppor. Kosiak Eugeniusz od 16.12.1976 do 28.09.1977 a od 28.09.1977 do 8.09.1978 ppor. A. Grad Współpracę rozwiązano 8.09.1978 w związku z zakończeniem służby wojskowej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego pod groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karno-sądowej jak za rozgłaszanie tajemnicy państwowej. W archiwach IPN zachowały się 10 mikrofilmów zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz