Dąbrowski Marek TW ps. „Bartek” Siedlce

By | 2 marca, 2014

Dąbrowski Marek s Czesława 1.12.1956 IPN Lu 00415/96 TW „Bratek Siedlce kontrwywiad wojskowy

Pozyskany do współpracy z WSW 15.04.1978 przez por. Adam Białek w celu rozpracowania szer. Brodzika utrzymującego kontakt korespondencyjny z ob. Szwecji.. Podpisał zobowiązanie o współpracy z kontrwywiadem z Koszalina. Współpracę rozwiązano 12.04.1979r. w związku z zakończeniem odbywania służby wojskowej. W archiwach IPN znajdują się mikrofilmy dokumentów dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz