Kowalczyk Jan TW ps. „Konrad” Łuków

By | 5 stycznia, 2014

Kowalczyk Jan s. Mieczysława ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/28 (74/I) TW ps. „Konrad” nr. rej. 13196  Łuków

Pracownik umysłowy (brygadzista odcinka robót melioracyjnych) Grupy Robót w Łukowie Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Międzyrzeczu Podlaskim. Do współpracy został pozyskany na zasadzie dobrowolności 20.04.1972 przez Inspektora Operacyjnego Służby Bezpieczeństwa KP MO w Łukowie plut. B. Mateńko. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Jak podają jego charakterystyki w 1972 roku odbył 9 spotkań, w pierwszym półroczu 1973 5 spotkań. Za współpracę był wynagradzany pieniężnie. Zachowały się jego własnoręczne pokwitowania na następujące sumy: 06.06. 1972 – 300zł, 24.07.1972 – 300zł, 21.02.1972 – 400zł, 13.04.1973 – 300zł, 08.09.1973 – 500zł, 19.12.1973 – 200zł, 02.04.1974 – 600zł, 22.08.1974 – 300zł, 09.12.1974 – 600zł, 25,01.1975 – 500zł, 28.01.1975 – 600zł, 27.03.1975 – 400zł. 16 września 1975 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju postanowiono rozwiązać z nim współpracę a akta przekazać do archiwum z utajnieniem ICH na okres 30 lat. W archiwach IPN zachowało się 80 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz