Byszewski Zbigniew TW ps. „Tadek” Skrzeszew pow. Sokołów Podl.

By | 27 października, 2013

Byszewski Zbigniew s. Kazimierza ur. 27.01.1951 TW ps. „Tadek” nr. rej. 7030 IPN Lu 00419/16  nr. rej. 7030 Skrzeszew pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec miejscowości Skrzeszew powiat Sokołów Podlaski. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz maszynowy. Zatrudniony na stanowisku tokarza w Fabryce Maszyn Pakujących w Sokołowie Podlaskim. 29.06.1972 roku złożył na ręce plutonowego J. Pieszalskiego oficera operacyjnego Referatu SB KO MO w Sokołowie Podlaskim na zasadzie dobrowolności własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji do operacyjnego zabezpieczania gospodarki narodowej. Jak podaje jego charakterystyka napisana przez ppor. K. Lewandowskiego insp. Referatu SB KP MO w Sokołowie Podlaskim w okresie od 01.01.1973 do 31.12.1974 odbyto z TW 25 spotkań, podczas których przekazał 4 informacje ustne i 18 pisemnych. Za współpracę z SB był wynagradzany w formie pieniężnej. W jego aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania na następujące kwoty: 26.10.1972r. – 300zł, 13.02.1973r. – 300zł, 26.04.1973r. – 400zł, 30.04.1973r. – 300zł, 30.09.1973r. – 300zł, 07.12.1973r. – 300zł, 28.12.1973r. – 200zł, 13.03.1974r. – 300zł, 28.06.1974r. – 300zł. Współpraca została zakończona 8.08.1975r. z powodu nieprzydatności, a jego akta 11.08.1975r. zostały złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 101 dokumentów odnoszących się do jego osoby.

 

Dodaj komentarz