Kraszewski Wiesław KO Łochów

By | 27 października, 2013

Kraszewski Wiesław s. Stanisława ur. 19.01.1947 nr. Ew. 8295 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów

Nastawniczy przejazdu kolejowego PKP w Łochowie. 015.09.1986 Chor. Jan Jurzyk inspektor WZO KW MO w Siedlcach wystawił mu Kartę Rejestracyjną. Jako Kontakt Operacyjny był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania na następujące kwoty wypłacone mu przez st. chor. Z. Nowaka z Sekcji „B’ WZO KW MO w Siedlcach : 30.03.1988 -3000zł, 28.09.1988 – 4000 zł, 15,12.1988 – 3384 zł. Współpraca została zakończona w 1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych.

IPN Lu 0423/56-62 (1274/I) i 00423/56 (2719/I)

Dodaj komentarz