Madziar Waleria c. Józefa ur. 19.11.1941 IPN Lu 00419/1580 TW ps. „MW” i „Marczak” nr. rej. 6844 Siedlce

By | 9 sierpnia, 2013

Madziar Waleria c. Józefa ur. 19.11.1941 IPN Lu 00419/1580 (2327/I) TW ps. „MW” i „Marczak”  nr. rej. 6844 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie wyższe inż. budownictwa ogólnego. W 1982 r. zatrudniona, jako st. inspektor w Wojewódzkim Zarządzie Budownictwa w Siedlcach. Była rozpracowywana, jako kandydat na TW ps. „MW”. Pozyskana do współpracy została  28.02.1984 przez kpt., J. Strzalińskiego z Wydz. V WUSW w Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju. Została pozyskania była do Sprawy Obiektowej kryptonim „Budowa”. Własnoręcznie podpisała zobowiązanie o współpracy. Jeszcze, jako kandydat na TW już udzielała informacji będących w zainteresowaniu SB. Plan kierunkowego wykorzystania tw „Marczak” z 01.06.1986 podaje miedzy innymi, że będzie on wykorzystywany do:- zapewnienia dopływu informacji z Wojewódzkiego Kompleksu Budownictwa niezbędnych do Sprawy Obiektowej kryptonim „Budowa”. – ujawnianie nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw budowlanych, – ujawnianie tendencyjnych i fałszywych sprawozdań, marnotrawstwa i niegospodarności, niewłaściwego wykorzystywania maszyn i urządzeń, błędnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami, realizacji produkcji złej, jakości, spadku produkcji i wydajności pracy, niewłaściwej gospodarki materiałowej, – ujawnianie i rozpracowywanie osób w miejscu pracy i znanych sobie kręgach społecznych mogących utrzymywać kontakty z przedstawicielami kk oraz przejawiających wrogie skłonności do ustroju panującemu w PRL. 28.11.1988 r. w związku z jej zatrudnieniem się w KW PZPR w Siedlcach, jako kierownika Działu Ekonomicznego postanowiono zawiesić współpracę. Wniosek wystawił kpt. J. Strzaliński. Do tego czasu z tw „Marczak” odbyto 20 spotkań. TW nie był wynagradzany pieniężnie. W analizie materiałów dotyczących tw z 02.03.1989 kpt. J. Strzaliński wnioskuje o przekwalifikowanie go na Kontakt Operacyjny. W raporcie z dnia 04.11.1989 r. adresowanym do Naczelnika Wydziału V WUSW w Siedlcach wnioskuje o złożenie teczki pracy i teczki personalnej KO „Marczak” w Archiwum Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach i zakwalifikować je do kategorii B, 10/2/ jako akta byłego tw argumentując to tym, że nadal pracuje on w KW PZPR i nie ma możliwości zdobywania informacji interesujących SB i MO. Charakterystyka KO ps. „Marczak” nr. Ew. 6844 z dnia 29.11.1989 r. podaje, że w tym okresie nie odbyto żadnego spotkania z KO z tego względu, że przebywał w tym czasie, jako pracownik KW PZPR w Siedlcach na szkoleniu w ZSRR. W archiwach IPN zachowała się Teczka Personalna i Teczka Pracy TW „Marczak” łącznie 153 strony dokumentów.

 

Dodaj komentarz