Adameczek Stefan TW ps. „Roman” Seroczyn

By | 8 sierpnia, 2013

Adameczek Stefan Ryszard s.Michała ur.23.03.1935 IPN Lu 00414/103 (515/1) nr. rej.1151 TW ps. „Roman” Seroczyn

Mieszkaniec Seroczyna. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności przez st. oficera operacyjnego SB KP MO w Sokołowie Podlaskim ppor. Henryka Witana do sprawy operacyjnej obserwacji kryptonim „Gruby” dotycząca ks. Konstantego Kozyry z parafii Seroczyn. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Roman”. Jak podaje jego charakterystyka z 17.10.193r. sporządzona przez st. sierż. K. Domańskiego st. oficera ds. bezpieczeństwa KP MO w Sokołowie Podlaskim dzięki jego informacjom Kolegium ds. Wykroczeń ukarało grzywną w wysokości 850 zł. za nielegalną zbiórkę funduszy na potrzeby kościoła ks. Kozyrę z Seroczyna. Wraz z nim tego samego dnia ukarano 7 osób ze świeckiego aktywu katolickiego z Seroczyna na łączną kwotę 4400 zł. Od momentu pozyskania do chwili wystawienia powyższej charakterystyki był 11 razy wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 2500 zł. Jak podaje jego charakterystyka wystawiona 20.03.1965r. udzielił do tego czasu 198 bardzo cennych informacji dotyczących reakcyjnych księży z parafii w Seroczynie i Sokołowie Podlaskim, za co został łącznie wynagrodzony pieniężnie na kwotę 3478zł.(w jego aktach są pisane własnoręcznie pisane pokwitowania).W związku z tym, że po podjęciu pracy w 1965 r. w placówce handlowej w Sokołowie Podl. rozpił się i dokonał malwersacji na kwotę ok. 72 000 zł. za co 18.01.1966 został aresztowany przez Prokuraturę Powiatową w Sokołowie Podl. 22.01.1966r. Z-ca Komendanta Powiatowego MO ds. bezpieczeństwa wystawił wniosek o zaniechaniu z nim współpracy i przekazaniu jego akt do Wydz. „C” KW MO w Warszawie.

Dodaj komentarz