Krakowski Ryszard TW ps. „Soms” Łuków

By | 15 lipca, 2013

Krakowski Ryszard s Mieczysława ur.19.06.1950 IPN Lu 00414/39 TW „Soms” Łuków

Pracownik Zakładu Remontu Obrabiarek w Łukowie na stanowisku tokarza. Do współpracy pozyskał go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju por. Jerzy Filipiak inspektor operacyjny SB KP MO w Łukowie do Sprawy Operacyjnej kryptonim „Frez”. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Był wynagradzany pieniężnie między innymi: 13 X 1972 – 300 zł, 23 XII 1972 – 400 zł, 23 VI 1973 – 400 zł, 30 XI 1973 – 400 zł, 2 IV 1974 – 500 zł, 13 VIII 1974 – 500 zł, 29 XI 1974 – 500 zł, 27 XII 1974 – 1000 zł. W 1975 roku w związku z tym, że został członkiem PZPR wystawiono wniosek o zakończeniu współpracy z perspektywą dalszego wykorzystywania. Akta zostały przekazane do Wydziału „C”  KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN Zachowało się 38 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz