Domański Jan TW ps. „Tulipan” Sokołów Podlaski

By | 21 maja, 2013

TW ps. „Tulipan” nr. Ew.1951  Domański Jan s. Wacława ur. 28.03.1935 r. IPN Lu 00414/65 Sokołów Podlaski

Organista w parafii w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy został pozyskany 27.04.1973 r. na zasadzie dobrowolności oraz za pomoc w przeniesieniu z Wyrozęb do pracy w Sokołowie Podlaskim żony z zawodu nauczycielki przez plutonowego Zbigniewa Borowskiego z Referatu SB w Sokołowie Podlaskim. Zwerbowano go w celu rozpracowywania działalności kleru i aktywu katolickiego z terenu Sokołowa Podlaskiego. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim „Tulipan”. Jak podaje jego charakterystyka z 12.02.1975 r. w tym czasie odbyto z nim 15 spotkań, na których to udzielił 12 informacji ustnych i 2 pisemnie. Był na kontrakcie ppor. J. Mieszalskiego inspektora operacyjnego Referatu, ds. Sł. Bezp.  w Sokołowie Podlaskim  Przekazywane informacje były wykorzystywane do TEO ks. Pielesy, Grądzika, Pietrzaka, Falkowskiego i operacyjnego zabezpieczania uroczystości kościelnych w parafii Sokołów Podlaski. Był kontrolowany przez tw „Ryś” i KO „Genia”. W związku z tym, że na jednym z ostatnich spotkań tw stwierdził, że udzielał dotychczas informacji tylko, dlatego aby znaleźć pracę dla żony (dzięki pomocy SB jego zona nauczycielka znalazła pracę w Sokołowie Podlaskim) i stracił możliwości zdobywania informacji inspektor Wydziału IV KW MO w Siedlcach st. sierż. sztabowy M. wystawił wniosek o wyeliminowanie jego z czynnej sieci tajnych współpracowników SB. W IPN znajduje się 28 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz