Bozińska Bożena Jadwiga – TW ps. „Ewa” Węgrów

By | 21 maja, 2013

Bozińska Bożena Jadwiga c. Zdzisława ur. 26.08.1957 IPN 00414/305 TW ps. „Ewa” nr. ew. 6668 Węgrów 

Mieszkanka Węgrowa. Z zawodu pielęgniarka. Pracowała na stanowisku instrumentariuszki w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Śródmieście. Pozyskana do współpracy ze służbą bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności została 6.05.1983r. Celem pozyskania było operacyjne rozpracowywanie pracowników służby zdrowia przygotowujących się do wyjazdu na kontrakt w Libii (też miała tam jechać). Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ewa”. Do współpracy pozyskał ją st. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Z. Nieciecki. Jak podaje jej charakterystyka z 10.10.1983 r. w okresie współpracy odbyto z nią 3 spotkania. Z pracownikami SB spotykała się w warszawskich hotelach „Forum” i „Victoria”. Informacji udzielała za pieniądze, 6.05.1983r. dostała 3000zł. Jest na to jej własnoręcznie napisane pokwitowanie odbioru pieniędzy z rąk ppor. Niecieckiego. W związku z tym, że nie wyjechała na kontrakt, wyszła za mąż, a jej osobą nie był zainteresowany WUSW w Siedlcach 10.10.1984r. wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy. W archiwach IPN zachowało się 49 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.

 

Dodaj komentarz