Ostas Cezary Jan TW „Stefan” nr. ew. 7551 Siedlce

By | 11 marca, 2013

Ostas Cezary Jan s. Władysława ur. 3.10.1952 IPN Lu 00414/734 nr. ew. 7551 TW ps. „Stefan” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Członek PAX. 18.03.1985 roku  wystawiono wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozmowy pozyskaniowej na podstawie materiałów obciążających ( jazda w stanie nietrzeźwym, zatrzymanie prawa jazdy i skierowanie sprawy na kolegium) wymieniony jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia PAX. Wniosek wystawił mł. chor. St. Krukowski insp. SB WUSW w Siedlcach. 22.03.1985 on wyraził zgodę na współprace z siedlecką służbą bezpieczeństwa w zamian za odzyskanie utraconego prawa jazdy w dniu 15.03 br. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stefan”. Charakterystyka TW „Stefan” nr. ew. 7551 z dnia 1989-10-27….//..//..Częstotliwość spotkań wahała się w granicach 1 spotkanie na 1-2 m-ce. Od marca do września 1985 był na łączności chor. Krukowskiego. Po rocznej przerwie we współpracy od marca 1986r przejęty przez mjr. W. Koteckiego. Od września 1986r zdecydowanie odmawiał spotkań. W okresie wstępnym współpracy realizował zadania dot. działalności Stowarzyszenia PAX oraz penetracji Stowarzyszeń przez opozycje. Potem ograniczył się do informowania o przebiegu prelekcji i odczytów organizowanych przez PAX. Informacje tw wykorzystywano w sprawie obiektowej krypt. „Legitymiści”. Nie stosowano żadnych form wynagrodzenia. Sprawdzano wiarygodność informacji poprzez weryfikację i analogie z materiałami z innych źródeł. Powód eliminacji TW Odmawia dalszej współpracy Mjr. W. Kotecki.

 

 

Dodaj komentarz