Osiak-Marion Bogusław ps. TW „Józef” Siedlce

By | 11 marca, 2013

Osiak Marion Bogusław s. Józefa ur. 22.08.1944 IPN Lu 00414/1048 TW ps. „Józef” Siedlce

Pozyskany do współpracy został 9.04. 1984 przez kpt. Andrzeja Karczmarczyka z-cę naczelnika Wdz. II WUSW w Siedlcach do Sprawy Obiektowej „Turysta” (w tym wypadku chodziło o Szwecję). Był wynagradzany pieniężnie. Jest napisane własnoręcznie pokwitowanie na kwotę 4 tys. zł. z marca 1988r. Współpracę rozwiązano w 1990 roku w związku z brakiem zainteresowania Urzędu Ochrony Państwa dalszą współpracą z TW „Józef”. W archiwach IPN zachowało się 116 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz