Kuligowski Wacław LK krypt. „Oaza” nr. rej. 3851 Siedlce

By | 11 marca, 2013

Kuligowski Wacław s. Antoniego u. 13.07. 1944 IPN Lu 00419/1515 LK krypt. „Oaza” nr. rej. 3851 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Zatrudniony na stanowisku kierownika hotelu pracowniczego Odlewni Staliwa „Stalchemak” przy ulicy Ściegiennego w Siedlcach. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa został zwerbowany 20.08.1978 r, jako dysponent lokalu kontaktowego kryptonim „Oaza” i podpisał umowę na umożliwienie korzystania z tego lokalu 4-6 razy w m-cu przez całą dobę z dwóch lokali nr. 13 i 46 przy ul. Ściegiennego w zamian za ekwiwalent miesięczny w wysokości 300 zł. Zwerbował go ppor. J. Tetrycz inspektor SB WUSW w Siedlcach. Jest napisanych własnoręcznie przez niego 6 pokwitowań na kwoty po 900 zł i 8 na kwoty po 1800 zł Pokwitowania są za okres od 28.08.1978 do 29.12.1983. Współpraca nie była możliwa gdzieś od połowy, 1984 gdy te mieszkania zostały zajęte przez pracowników „Stalchemaku” w związku z kłopotami mieszkaniowymi. Od 1987.09.10 za jego akceptacją zaczął go prowadzić por. St. Szyndler. Jeszcze 19.10.1989 sb prowadziło z nim rozmowy na temat LK „Oaza” odpowiedział wtedy, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby jakiś lokal przy Ściegiennego 9/15 został zwolniony. 20.11.1989 wydano postanowienie o zakończeniu korzystania z LK „Oaza” w związku z tym, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby zostało zwolnione tam jakieś mieszkanie. Mieszkanie nr. 13 przy ul. Ściegiennego 9/15 było wykorzystywane czynnie od 18.08.1978 do 30.06.1984. W tym lokalu odbywały się spotkania z następującymi TW „Berta” nr. rej 922, „Kazimierz” 3852, „Delpor” 3596, „Ola”.

Dodaj komentarz