Maliszewski Czesław TW ps. „Zorka” Siedlce

By | 13 lutego, 2013

Maliszewski Czesław s. Czesława 21.07.1932 r. IPN Lu 00414/106 TW ps. „Zorka” Siedlce                                                                   

Mieszkaniec Siedlec. Właściciel prywatnego zakładu fotograficznego. 28.12.1966 napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Do współpracy na zasadzie dobrowolności pozyskał go ppor. Ryszard Górowski. W czerwcu 1970 r przejął go na kontrakt por. St. Chilimoniuk oficer SB z Komendy Powiatowej MO w Siedlcach. TW „Zorka” jak podaje jego charakterystyka wystawiona 3.06.1967 pracował wtedy w zakładzie fotograficznym w Łosicach a mieszkał w Siedlcach przy ul. 1 Maja. Celem pozyskania miało być zdobywanie informacji o stosunkach panujących w Kurii Biskupiej w Siedlcach. (z racji wykonywania zawodu fotografa jako właściciel zakładu fotograficznego w Łosicach a następnie w Siedlcach miał szerokie możliwości wykonywania zdjęć podczas uroczystości kościelnych na tych terenach). W notatce z 29,11.!970 r wystawionej przez kpt. K. Domańskiego jest mowa o tym, że 14.11.1970 r. dostał on zadanie nawiązania bliższych kontaktów z Zygmuntem Goławskim. W okresie współpracy był wynagradzany pieniężnie i rzeczowo: 19.09.1966 r. poczęstunek 295 zł, 23.09.1966 zapomoga 1000zł, 29.09.1966 poczęstunek 78 zł, 23.11.1966 poczęstunek 119, 25.02.1967 poczęstunek 30, 26.04.1967 poczęstunek 166 zł, 27.05.1967 pomoc 900 zł, 10.06.1967 poczęstunek 45 zł, 6.09.1967 poczęstunek 45 zł, 7.10.1967 poczęstunek 40 zł, 24.10.1967 pomoc 500 zł, 30.03.1968 pomoc 500 zł, 24.04.1968 poczęstunek 50 zł, 14.06.1968 pomoc 500 zł, 14.06.1968 poczęstunek 50 zł, 5.09.1968 poczęstunek 100 zł, 23XI1968 pomoc 800 zł, 27.11.1968 poczęstunek 45 zł, 30.12.1968 poczęstunek 315zł, 8.03.1969 poczęstunek 40 zł,  4.06.1969 poczęstunek 45 zł, 13.09.1969 pomoc 500 zł, 8.12.1969 poczęstunek 45 zł, 30.04.1971 pomoc 500 zł, 20.07.1971 prezent 163,50 zł. 24.03.1972 wystawiono wniosek o zaniechaniu współpracy argumentując to tym, że „aktualnie, tw. ps, Żorka” nie ma dotarcia do grup i osób będących w zainteresowaniu naszej służby. Obecnie wykorzystywany jest doraźnie do badania nastrojów w społeczeństwie zależnie od sytuacji politycznej itp.”. Bardzo nisko w tym wniosku oceniono jego postawę etyczno-moralną, która kompromituje go w oczach społeczeństwa a tym samym maleje jego przydatność, jako tw. Postanowiono jego akta przekazać do archiwum Wydz. „C” KW MO w Warszawie z zaliczeniem ich do kategorii B-30. Założono też, że w przypadkach uzasadnionych względami operacyjnymi można będzie jego wykorzystywać na zasadach KO. Wniosek wystawił por. St. Chalimoniuk. W archiwach IPN znajduje się 121 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz