Chojnacki Ryszard TW ps. „Magnes” i KO ps. „Izabela” Mińsk Maz.

By | 30 listopada, 2012

Chojnacki Ryszard s. Leona ur.22.01.1929 IPN Lu 00414/130 TW „Magnes” i KO „Izabella” Mińsk Maz.

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Repatriant z Francji. Inżynier elektryk.  Oficer LW do rezerwy odszedł w stopniu kapitana.( z pisma Komendy Wojewódzkiej MO w Siedlcach do Naczelnika Wydziału VII Departamentu III „A” MSW w Warszawie) Do współpracy został pozyskany przez organa informacji WP 20.05.1950 i był wykorzystywany do 21.05.1953 r. po zwolnieniu z WP w ramach redukcji sił zbrojnych od dnia 24.04.1963 r. do 1971 r. był wykorzystywany operacyjnie przez Referat SB KP MO w Mińsku Mazowieckim w charakterze kontaktu operacyjnego celem zabezpieczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego W Mińsku Mazowieckim. Ponieważ w ostatnim okresie współpracy nic istotnego nie wnosił oraz aktywnie włączył się w działalności partyjnej z dalszego wykorzystywania zrezygnowano. Pismo podpisał major Zbigniew Płatek 28.03.1980 r. Jest na jego temat kilkadziesiąt mikrofilmów dokumentów zawierających między innymi jego raporty i donosy pisane i składane podczas spotkań z funkcjonariuszami SB, jako TW „Magnes” a później, jako KO „Izabella”. Jak pisano w jego charakterystykach „wykazuje wielki patriotyzm i internacjonalizm, jest szczerze oddany PRL i władzy ludowej” Prowadził go por. R. Bobala.

Dodaj komentarz