Boruta Andrzej TW ps. „Krzysiek” Siedlce

By | 30 listopada, 2012

 Boruta Andrzej s Stefana ur. 9.03.1951 IPN Lu 00419/1770 TW ps. „Krzysiek” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Pracował w Spółdzielni Inwalidów Zakład Produkcji Sprężyn w Siedlcach na stanowisku z-cy głównego technologa. Pozyskany do współpracy został 10.08.1982r. na zasadzie dobrowolności, Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krzysztof”.. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Inwalidzi”. Prowadzili go z ramienia SB ppor. Bala Bogdan, ppor. Wójcik. R i mjr. Pogoda Stanisław z WUS w Siedlcach. W okresie od 10.08.1982 do 16.02.1987 spotkał się 39 razy z pracownikami SB. Nie brał wynagrodzenia ani prezentów. (donosił m.i.n na L. Filusa, Jerzego Golbiaka, Janusza Ławeckiego i innych).  Był kontrolowany przez TW „Bernard” (Michał Bartczak-vel Kajetaniak).  Ostatnią informację operacyjną złożył 28.11.1989r, kiedy już pracował w Spółdzielni Krawieckiej „Reymont” w Siedlcach.

 

 

Dodaj komentarz