Mazurczak Wojciech TW ps. „Janusz” Siedlce

By | 30 listopada, 2012

Mazurczak Wojciech s. Stanisława ur. 15.02.1958 IPN Lu 00414/951 TW ps. „Janusz” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury ZSMP „Sfinks” w Siedlcach. Został pozyskany do współpracy 12. Lipca 1986 r. na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i bezpieczeństwo w kraju. Do 14. Marca 1990r. odbyto z nim 11 spotkań. Spotkania odbywały się w samochodach prywatnych i lokalach gastronomicznych. Nie był wynagradzany pieniężnie. 14. Marca 1990r. wystawiono o wyeliminowanie go z czynnej sieci osobowych źródeł informacji w związku ze zmianą sytuacji społeczno politycznej w kraju. W okresie współpracy był wykorzystywany do udzielania informacji w sprawie obiektowej kryptonim „Junior” (rozpracowywanie ZW ZSMP). Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy następującej treści:  Zobowiązanie: Zobowiązuje się informować pracownika WUSW w Siedlcach o wszelkich faktach, wydarzeniach będących w jego zainteresowaniach. Fakt powyższy zachowam w ścisłej konspiracji. W celu zachowania tajemnicy będę używał pseudonimu Janusz. Poniżej jego własnoręczny, nieczytelny podpis.

Dodaj komentarz