Bojar Piotr TW „Borkowski” Sokołów Podlaski

By | 28 listopada, 2012

Bojar Piotr s. Kazimierza ur. 15.07.1950 IPN Lu 00414/728 TW ps, :Borkowski” Sokołów Podlaski

Pracownik Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku brygadzisty w wędzarni. na Wydziale Produkcji Wędlin. Został pozyskany do współpracy 26.09.1983r. w zamian za pomoc w odzyskaniu prawa jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i nie karanie przez kolegium ds. wykroczeń. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z Sb. Był wykorzystywany w SOR „Chłodnia”, SOR „Star” i SOR „Zwrot”. Do jego zadań należało między innymi: zbierania informacji dotyczących swojego zakładu pracy, kolportażu pism bezdebitowych na terenie Zakładów Mięsnych i Sokołowa Podlaskiego, rozpoznawania nastroi i atmosfery niezadowolenia związanych z podwyżką cen artykułów żywnościowych i przemysłowych, rozpoznawanie działalności byłych działaczy „S”, rozpoznawanie przebiegu wizyt przedstawicieli firm z USA i innych krajów kapitalistycznych i także krajów z RWPG, ujawnianie wszelkich przejawów marnotrawstwa i niegospodarności. W trakcie współpracy odbył 42 spotkania. We wrześniu 1986 został zwolniony dyscyplinarnie z Zakładów Mięsnych za kradzież kiełbasy i ukarany grzywną przez kolegium w wysokości 30 tys. zł. Od maja 1987 pracuje, jako kierowca w PTHW w Sokołowie Podlaskim a następnie od kwietnia 1989 w RSP Morszków. TW informacje przekazywał ustnie, informacje nie miały znaczenia operacyjnego, wielokrotnie zrywał spotkania tłumacząc się chorobą żony. 19.11.1989r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych wystawiono wniosek o wyeliminowanie go z czynnej sieci TW i złożenia akt w archiwum WZO WUSW w Siedlcach.. Wniosek o wyeliminowanie wystawił st. chor. Z. Pogorzelski Inspektor SB RUSW w Sokołowie Podlaskim.

Dodaj komentarz