Klejc Wojciech TW ps. „Borek” Siedlce

By | 28 listopada, 2012

TW ps. „Borek” Wojciech Klejc s. Zygmunta ur. 11.07.1947 r. IPN Lu 00414/45 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa został zwerbowany 03.01.1972r. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Borek”. 10.maja. 1976 r. wystawiono wniosek o złożenie akt tw. ps. „Borek” w Wydziale „C” KW MO w Siedlcach. Z akt sb:  TW ps. „Borek” został pozyskany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 3.06.1972 r. przez st. inspektora RSB Siedlce por. St. Chalimoniuka. TW został pozyskany dla zapewnienia dopływu informacji o postępowaniu i stosunku do pracy młodzieży polskiej zatrudnionej w NRD oraz o podejrzanych kontaktach z obywatelami niemieckimi.  Wymieniony został delegowany do pracy w NRD na przeciąg trzech lat. Podstawa pozyskania była lojalna i przychylna postawa wobec naszej Służby. W związku z powyższym tw ps. „Borek” na przeciąg czasookresu pobytu w NRD zgodnie z wymogami operacyjnymi MSW został na czas jak wyżej, przekazany celem kontynuowania dalszej współpracy na łączność Wydziału VI Departamentu III MSW. Wymieniony tajny współpracownik nie posiada aktualnie możliwości do realizacji zadań dla Wydziału III tut.KWMO, dlatego też wnosze o złożenie teczki pracy i personalnej tw. ps. „Borek” w Wydziale „C” tut. Komendy. Materiałów nie wydawać bez zgody Naczelnika wydziału III KWMO Siedlce. Podpisał Inspektor Wydz. III KWMO w Siedlcach szer. E. Dybek.

Dodaj komentarz