Biernacki Piotr TW „Biały” Zbuczyn k. Siedlec

By | 28 listopada, 2012

Biernacki Piotr s.Henryka 26.09.1956 IPN Lu 00414/663 TW ps. „Biały”Zbuczyn

Z zawodu mechanik kierowca zatrudniony w POM Żelków (zamieszkały w Zbuczynie Podkościelnym). Wniosek o pozyskanie  na tajnego współpracownika wystawiono 26.08.1986r w związku z zatrzymaniem prawa jazdy w dniu 21.08.1986 za jazdę po spożyciu alkoholu.  Wniosek wystawił mł. chor. Grzegorz Malarz. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji dotyczących trudności w zaopatrzeniu w części zamienne i informowanie o stosunkach międzyludzkich panujących w miejscu pracy i zamieszkania, konfliktach społecznych itp. rzeczach 5.11.1986r. został pozyskany i własnoręcznie podpisał współprace przyjmując pseudonim „Biały”. W jego charakterystyce którą wystawił chor. Malarz funkcjonariusz SB z KW MO w Siedlcach możemy przeczytać: //..//… Siedlce dnia 13 października 1989r. Tajne Spec. Znaczenia Charakterystyka Tajnego współpracownika PS. „Biały” nr. ewid. 8305 współpracownika PS. „Biały” nr. ewid. 8305 TW „Biały”nr. ewid. 8305 został pozyskany do współpracy w dniu 05.11.19886r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju. Informacje przekazywał ustnie i dotyczyły one nieprawidłowości w funkcjonowaniu SKR-ów w woj. siedleckim. W trakcie współpracy odbyto 6 spotkań z TW w miejscowościach Siedlce i Żelków w różnych godzinach i miejscach gwarantujących tajność tych spotkań. TW był wykorzystywany do SOR. „Plon”. Nie był wynagradzany za współpracę. Nie stosowano kontroli źródła. Począwszy od stycznia br. Tw „Biały’ został oddelegowany z SKR Żelków do SPBO Siedlce, gdzie zatrudniony jest, jako kierowca. W związku z powyższym dalsze kontynuowanie współpracy z TW PS. „Biały” uważam za niecelowe. Wnioskuję o jej zakończenie i złożenie materiałów w archiwum. chor. G. Malarz. ..//..//…

 

 

Dodaj komentarz