Marchel Sławomir TW ” ps. Andrzej” Siedlce

By | 28 listopada, 2012

Marchel Sławomir Andrzej s. Antoniego ur.06.03.1960 IPN Lu 00414/557 TW ps. „Andrzej” nr. rej. 8761 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pracował w lokomotywowni PKP następnie, jako kierowca w ZW ZSMP. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności zwerbował go 21.12.1987 roku por. K. Pliszka st. insp. SB Wydz. III KW MO w Siedlcach.  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Andrzej”. Był wykorzystywany do rozpracowywania ZSMP w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Junior”. Współpracę zakończono 21.08.1989 roku z powodu odmowy współpracy. Jego akta złożono w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach, teczkę personalną w kategorii B-10 a teczkę pracy w kategorii B-5. W archiwach IPN znajduje się 25 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.         

Dodaj komentarz