Mirosław Andrzejewski

By | 8 września, 2012

Andrzejewski Mirosław

Rocznik 1962

Od 1979 w opozycji antykomunistycznej. Kolportował podziemne wydawnictwa i malował napisy na murach. W latach 1980-81 działając w Ruchu Młodej Polski współtworzył pisma ?Młoda myśl? i ?ABC?. Od grudnia 1980 r. jeden z rzeczników RMP. Jesienią 1980 r. usunięty z ZHP. Od 1981 roku tworzy niezależne od ZHP nielegalne drużyny i zastępy harcerskie m.in. w Szk. Podst. Nr 7 w Siedlcach i II LO w Siedlcach. W 1981 r. wstępuje do Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Od 1988 r. członek Polskiej Organizacji Harcerskiej (organizacji nieuznawanej przez władze PRL) . W 1981 r. pomysłodawca tytułu, autor tekstów i rysunków w strajkowym organie studentów „Nierzeczywistość”. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów (od 1981 do 1991 r.). Uczestnik strajku studenckiego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (18.XI-11.XII.1981 r.). Internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Białej Podlaskiej, a następnie przewieziony do zakładu karnego we Włodawie, a później do więzienia w Kwidzynie, skąd ucieka 7 sierpnia 1982 r. i ukrywa się do 6 stycznia 1983 r. W latach 1981-89 w ramach podziemnych struktur „Solidarności” zajmował się kolportażem niezależnej prasy (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Kos”, „Metrum”, „Gazeta Podlaska”, „Wiadomości Podlaskie”) i ulotek. W latach 1986-89 organizował niezależne pokazy filmowe tzw. kino domowe. W 1988 r. był autorem i wydawcą pisma „Siedlecki Szept Ludu-Informator Lekko Satyryczny”. Autor licznych rysunków satyrycznych zamieszczanych w wydawnictwach drugiego obiegu m.in. „Metrum”, „Kos”, „Przedświt”, „PWA”, „ABC”, „A Capella, „Solidarność RiTV” a także w Szwecji i RFN, oraz zbiorku rysunków wydanego w 1986 r. w Wydawnictwie „Metrum”. W latach 1987-1989 działał aktywnie w Towarzystwie Miłośników Podlasia. Wielokrotnie represjonowany: w 1983 r. sądzony za ucieczkę z więzienia w Kwidzynie (sprawa zakończona warunkowym umorzeniem); w 1985 skazany na 11 m-cy więzienia za kolportaż ulotek; wielokrotne rewizje i zatrzymania. Posiada status pokrzywdzonego nadany przez IPN nr 127/03. Jest członkiem rodziny Andrzejewskich mocno zaangażowanej w działalności niepodległościowej. Oprócz niego w podziemiu działali jego siostra Joanna i bracia Leszek i Zbigniew, także żona Agnieszka. Od 1993 r. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Aktualnie, jako rysownik współpracuje m.in. z tygodnikami „Gazeta Polska”, „Tygodnik Siedlecki”, „Echo Katolickie”, „Info&Tips”, miesięcznikami „Niezależna Gazeta Polska” i „Strażak”, wydawnictwami „Ancher” i „Oficyna Naukowa”, firmami „Heel Polska” i „Wokas” oraz Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. 27 września 2009r został odznaczony z okazji 30-tej rocznicy powstania RMP przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktualnie, jako rysownik współpracuje m.in. z tygodnikami „Gazeta Polska”, „Tygodnik Siedlecki”, „Echo Katolickie”, „Info&Tips”, miesięcznikiem „Strażak”, wydawnictwem „Ancher”  i firmą „Heel Polska”. Wcześniej współpracował również z Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, tygodnikiem „Newsweek Polska”, miesięcznikiem „Niezależna Gazeta Polska” , wydawnictwem  „Oficyna Naukowa”, firmą  „Wokas”  i innymi…

 

 

Numer „Bratniaka” (styczeń-luty 1981) mówiący o powołaniu Mirosława Andrzejewskiego na rzecznika RMP

 

    Decyzja o internowaniu z 12 grudnia 1981r. wystawiona przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach  

Telefonogram z dnia 8 sierpnia 1982r. wysłany do Komendanta Wojewódzkiego MO po ucieczce Mirosława Andrzejewskiego z Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie przez Komendanta tego ośrodka majora Stefana Mikołajczyka.

                 

 

 

    

Akt oskarżenia za kolportowanie ulotek z 19.03.1985r wystawiony przez Prokuraturę Rejonową w Siedlcach

 

Ulotka wydana przez Siedlecki Komitet Oporu Społecznego z żądaniem uwolnienia Mirosława Andrzejewskiego kolportowana na terenie Siedlec

 

 

 

Zdjęcie z aresztu milicyjnego w Łukowie. Luty/marzec 1985 r.

 

Kwiecień 1985r.  Przed Kaplicą sióstr Sakramentek., gdzie Mirosław Andrzejewski wziął ślub z Agnieszką Więsak w czasie przepustki jaką otrzymał z więzienia. (1) Maciej Myszka, (2) Mirosław Andrzejewski, (3) życzenia Panu  Młodemu składa Andrzej Goławski.

             

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Gdańsk 1987r. (1) Mirosław Andrzejewski, (2) Janusz Niedziółka.

 (fot. TW „Marek” W. Błoński)

 

 

Status pokrzywdzonego nadany przez IPN 14 lutego 2003r.

 

 

height=

Dodaj komentarz