Andrzej Cichy

By | 8 września, 2012

Cichy Andrzej

Rocznik ? 1950. W roku 1980 pracował w Odlewni Staliwa Stalchemak w Siedlcach, jako mistrz w Dziale Głównego Energetyka. Był jednym z inicjatorów powołania do życia Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w swoim zakładzie pracy. 10.09.1980r został wybrany przewodniczącym NSZZ Odlewni Staliwa Stalchemak. Brał również czynny udział w organizacji międzyzakładowego ruchu związkowego. W 1980r był współzałożycielem MKZ „Ziemia Podlaska”, w którym to pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. W 1981 roku, gdy NSZZ Odlewni Staliwa Stalchemak weszła w skład NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, został powtórnie wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej i pełnił tę funkcję do końca 1983r (komisja jawna i tajna).Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem ulotek, znaczków, prasy niezależnej i wydawnictw w siedleckich zakładach pracy i miejscu zamieszkania. Brał udział w akcjach plakatowych i demonstracjach organizowanych przez siedleckie podziemie solidarnościowe. Pod koniec 1983 roku wyjechał w celach zarobkowych do RFN. Po powrocie do kraju w 1985 roku podjął prywatną działalność gospodarczą i włączył się ponownie w działalność podziemną. Do Odlewni Staliwa Stalchemak już nie wrócił. Był represjonowany (rewizje, zatrzymania, przesłuchania, namowy do współpracy). W 1998 roku był jednym z założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.

 

  

Mandat delegata Andrzeja Cichego z 1981 roku

 

 

Kwit depozytowy z zatrzymania z 29 kwietnia 1983?? Pokwitowanie na zabrane przedmioty podczas rewizji 29.04.1983r

 

 

Postanowienie o zarządzeniu przeszukania z dnia 9 listopada 1982 r mieszkania Andrzeja Cichego podpisane przez wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach Adama Zwierza

 

Postanowienie o zarządzeniu przeszukania z dnia 29 kwietnia 1983 r mieszkania Andrzeja Cichego podpisane przez wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach Annę Krukowską-Augustyniak

Status pokrzywdzonego o nr. 749/04 nadany przez IPN Andrzejowi Cichemu 20 kwietnia 2004 roku

Dodaj komentarz