Agnieszka Andrzejewska

By | 8 września, 2012

Andrzejewska  Agnieszka

Rok urodzenia 1965. W latach 1980-84 była uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława

Prusa w Siedlcach. W latach 1980-81 działała w Ruchu Młodej Polski i niezależnym harcerstwie. Brała czynny udział w działalności kółek samokształceniowych i w spotkaniach z przedstawicielami opozycji. (A. Czuma, M. Piłka) W latach 1982-89, w ramach podziemnych struktur „Solidarności” zajmowała się kolportażem ulotek, znaczków, niezależnej prasy (między innymi: Tygodnik Mazowsze, Metrum, Wiadomości Podlaskie, Gazeta Podlaska, KOS i innej) i książek (NOWA, KOS, Krąg, Przedświt, Metrum, Wydawnictwo Grzegorza Przemyka i inne) Brała udział w pracach wydawnictw podziemnych (składanie publikacji). Stworzyła bibliotekę druków drugiego obiegu. W jej mieszkaniu w latach 1986-89 odbywały się pokazy niezależnych filmów tzw. kino domowe. Wielokrotnie brała udział w akcjach ulotowych. Pracowała też społecznie, jako korektor tekstów w Wydawnictwie im. Grzegorza Przemyka w Siedlcach. W latach 1984-89 pełniła służbę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Represjonowana. Zatrzymywana przez SB. Ślub ze swoim mężem Mirosławem Andrzejewskim wzięła podczas jego pobytu w więzieniu. SB. Podczas działalności podziemnej współpracowała z następującymi osobami: Mirosław Andrzejewski, Cezary Kaźmierczak, Przemysław Maksymiuk, Joanna Andrzejewska, Maria Dauksza, Włodzimierz Pawłowski, Edward Kopówka, Danuta Kalińska, Maria Czerniej, Witold i Adam Bobryk, Darek Celiński, Agnieszka Maciejczyk, Małgorzata i Marek Biały, Sławomir Musiej, Tomasz Olko, Zygmunt Goławski, Eliza Jędrzejuk, Marek Michałowski, Halina Drwęska. Śp. Ks. Biskup Wacław Skomorocha. Obecnie pracuje, jako kustosz w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach Jest członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Była jednym z pomysłodawców i organizatorów wystaw takich jak: ?Siedlecka prasa niezależna i wydawnictwa niezależne oraz działalność podziemna siedleckiej „Solidarności” w 1999r, „Solidarność na wesoło” w 2005r, „Grudniowe wspomnienia. Solidarność Siedlce 1980-1989” w 2006 r. Jest autorką książki „Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983-1989” i jednym ze współautorów strony internetowej o siedleckiej opozycji www.sws.org.pl/siedlce. Aktywnie współpracuje z Fundacją Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego w Siedlcach. Brała aktywny udział w organizowaniu szeregu imprez rocznicowych i konferencji historycznych takich jak w 2005 r „Obchody 25-tej rocznicy powstania Solidarności”, 2006 r „Obchody 25-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” 2007 r., „Obchody 30-tej rocznicy powstania ROPCiO”, 2008 r.”Obchody 25-tej rocznicy powstania Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego”. W 2006 r. współorganizowała i prowadziła Konferencję Historyczną „Grudniowe wspomnienia. 25 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”. Autorka książki „Podziemne radio Solidarność Siedlce”. W 2010 roku została uhonorowana tytułem „Przyjaciel Rodzin Katyńskich”, a w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od wielu lat bada i zbiera dokumenty związane z siedlecką opozycją. (Andrzejewska Agnieszka z d. Więsak była rozpracowywana przez siedleckie SB w ramach SOR ?Kuźnia? IPN Lu 0420/95 i SOR ?Manifestacja? IPN Lu 0421/464

 

 

 1 listopada 1984 składanie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Miejskim w Siedlcach przy ulicy Cmentarnej. (1) Agnieszka Więsak, (2) Wojciech Myszka (3) Marek Michałowski, (4) Sławomir Musiej i (5) Janusz Olewiński          (fot. Z. Andrzejewski)

 

  

Postanowienie naczelnika WUSW w Siedlcach o z dnia 2 stycznia 1985r o powołani biegłego w celu dokonania ekspertyzy grafologicznej próbek pisma Agnieszki Andrzejewskiej

 

 

 

 

Dodaj komentarz