Krzysztof Golbiak

By | 4 września, 2012

Golbiak Krzysztof

Rocznik 1952

Od 1980 roku członek „Solidarności” w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego w Siedlcach. Delegat na Walny Zjazd Delegatów Oddziału Siedlce NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego członek Tajnej Komisji Zakładowej w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. 1 maja 1982r. współorganizował happening podczas oficjalnego pochodu (wypuszczenie wron przewiązanych czerwonymi wstążkami). Przemycał prasę podziemną i grypsy do obozów dla internowanych. W latach 1982-89 czynnie uczestniczył w akcjach ulotkowych, plakatowych i malowaniu napisów na murach. W latach 1982-86 brał udział w wykonywaniu metodą fotograficzną kalendarzyków i zdjęć antyreżimowych. W czerwcu 1984r. uczestniczył w ramach ogólnopolskiej akcji pomiaru frekwencji w wyborach do Rad Narodowych (akcję tą zorganizował Siedlecki Komitet Oporu Społecznego). W okresie od 1983 do 1989 roku prowadził ( wspólnie z żoną Bogumiłą) we własnym mieszkaniu magazyn i punkt kolportażowy niezależnej prasy (m.in. Tygodnik Mazowsze, Kos, Gazeta Podlaska, Metrum), ulotek, plakatów, znaczków i książek (m.in. publikacje wydawnictw  NOWA, Przedświt, Baza, KOS, Metrum, Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka). W tych, że latach przywoził do Siedlec z Warszawy prasę i wydawnictwa podziemne. Brał udział w nadawaniu audycji  radia „S” Siedlce. Represjonowany (rewizja w domu). Od połowy 1988 roku prowadził na pół legalny sklepik z wydawnictwami podziemnymi pod patronatem siedleckiej OKW NSZZ „Solidarność” w pomieszczeniu znajdującym się w Siedlcach (na początku obecnej ulicy Starowiejskiej W 1989 roku czynnie zaangażowany w ramach Komitetu Obywatelskiego w wybory. W 1989 r przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ?Solidarność? w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. Bezpartyjny. Aktualnie działa społecznie, jako członek Zarządu w Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego w Siedlcach. W czerwcu 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W chwili obecnej pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach.

 

 

  

Zdjęcie było wykonywane  wykonywane w setkach egzemplarzy przez Krzysztofa Golbiaka wspólnie z żoną Bogumiłą i Tomaszem Olko.

 

 

 

Dodaj komentarz