Stanisław Karpik

By | 2 września, 2012

Karpik Stanisław

Urodził się w roku 1939 w Opolu Starym k. Siedlec. Absolwent Liceum oo. Pijarów w Krakowie. W 1963r. próbował organizować Zrzeszenie Polskiej Młodzieży Katolickiej stawiające sobie za cel opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej oraz organizowanie uroczystości religijno-patriotycznych.

Został za to aresztowany i przebywał kilka miesięcy w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Od tego czasu był inwigilowany przez SB. W roku 1966 uczestnicząc w kościelnych uroczystościach milenijnych nagrywał kazania i rozpowszechniał je następnie w kraju i za granicą. 24 czerwca 1966r został aresztowany a następnie skazany za ?rozpowszechnianie fałszywych wiadomości?. Podczas wielomiesięcznego śledztwa był bity. Doprowadziło go to do załamania psychicznego i po osiemnastu miesiącach pobytu w więzieniu został skierowany do szpitala psychiatrycznego w Pruszkowie, skąd w 1969 roku został zwolniony. To wszystko bardzo mocno odbiło się na jego zdrowiu i po roku od wyjścia na wolność została mu przyznana renta inwalidzka II grupy. Po beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbe w 1973r wybudował na terenie własnego gospodarstwa w Opolu Starym kaplicę wotywną ku jego czci. Została ona zniszczona przez MO i ponownie odbudowana w 1976r. W tymże roku rozpoczął w współpracę z KOR i ROPCiO kolportując ich publikacje, uczestnicząc w spotkaniach samokształceniowych i dostarczając informacji o poczynaniach MO i SB na Podlasiu. W 1978r. po raz trzeci odbudował zniszczona przez MO kaplicę na terenie swojej posesji. W dniu jej poświęcenia 26.11.1978 założył wraz z J. Mizikowskim i Z. Goławskim (seniorem) Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących, którego najbardziej spektakularną akcją było zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu domagającą się transmisji Mszy Św. i audycji religijnych w radio i telewizji. Od 1979r. był redaktorem i kolporterem na terenie całego Podlasia niezależnego pisma chłopskiego ?Placówka?, drukował także we własnym domu na ramce wydawnictwa Ruchu Młodej Polski. Organizował na terenie swojego gospodarstwa spotkania działaczy opozycyjnych m.in. z Marzeną i Wiesławem Kęcikami, Andrzejem.Czumą, Janem Józefem Lipskim. Organizował też wspólnie z siedleckimi działaczami RMP manifestacje religijno-patriotyczne. W sierpniu 1980r razem z Janem Mizikowskim zawiózł żywność dla strajkujących w Gdańsku. Od tego czasu czynnie wspierał siedlecką ?Solidarność? m.in. malując patriotyczne hasła w Siedlcach i Leśnej Podlaskiej. Wspomagał też strajk okupacyjny rolników w Siedlcach, jaki miał miejsce pod koniec 1981r.Za swoje zaangażowanie w działalności ?Solidarności?3 maja 1981 został ciężko pobity przez nieznanych sprawców. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia nie pozwolił się internować, nie wpuszczając MO i SB do swojego domu. Został zatrzymany i internowany dopiero 16 grudnia i wywieziony do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. W marcu uciekł ze szpitala we Włodawie i zaczął się ukrywać. Wydaje i kolportuje ?Wiadomości Podlaskie?. Cały czas jest poszukiwany ?listami gończymi?, jako ?niebezpieczny przestępca?. Zostaje złapany 23 kwietnia 1983r i trafia do wiezienia skąd wychodzi po kilku miesiącach (obejmuje jego amnestia). Po wyjściu na wolność nie zaprzestał swojej antykomunistycznej działalności i do 1989r. aktywnie uczestniczył w antykomunistycznych manifestacjach i akcjach ulotkowych, kolportował niezależną prasę i wydawnictwa. Był wielokrotnie represjonowany ( zatrzymania, rewizje, kolegia). Stanisław Karpik już od lat 70-tych prowadził działalność charytatywną m.in. sprowadzając z zagranicy lekarstwa, odzież i żywność. Po 1989 roku na swojej posesji zorganizował niezależny Ośrodek Pomocy Doraźnej im. Brata Alberta ?Emaus?, który prowadzi do dnia dzisiejszego i dzięki pomocy swoich zagranicznych przyjaciół wspomaga szkoły, domy dziecka, szpitale, rodziny wielodzietne, osoby samotne, więźniów oraz Polaków na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Kazachstanie.

Przy opracowaniu notki wykorzystano fragmenty książki ?Opozycja w PRL. Słownik Biograficzny 1956-89? wydaną przez Ośrodek KARTA Warszawa 2000, materiały własne i wspomnienia Stanisława Karpika


Z akt siedleckiej SB. Notatka służbowa dotycząca manifestacji w dniu 31.08.1983r.

 

 

 

Grudzień 2007. Opłatkowe spotkanie po latach u Stanisława Karpika starej siedleckiej opozycji: siedzą, Małgorzata Biały Siedlce, Anna Musiej Siedlce, Teresa Kucharuk Siedlce, Adam Mielcarek Warszawa, Leszek Andrzejewski Siedlce, Hanna Andrzejewska Siedlce, Zbigniew Andrzejewski Siedlce, w pierwszym rzędzie stoją: Stanisław Rogala Siedlce, Wiesław Kałuski Siedlce, Maciej Wąż, Stanisław Dąbrowski Sokołów Podlaski, Adam Szumilas Siedlce, Stanisław Karpik Opole Stare gospodarz spotkania, Mieczysław Łaba Sokołów Podlaski, Tomasz Olko Siedlce, w drugim rzędzie stoją: Joachim Biernacki Warszawa, Marek Biały Siedlce, NN Białą Podlaska, NN Białą Podlaska, Włodzimierz Zawadzki Sokołów Podlaski, Krzysztof Golbiak Siedlce, Szczepan Gruda Siedlce, Maciej Kublikowski Siedlce.

Dodaj komentarz