Teresa Sasim

By | 18 sierpnia, 2012

Sasim Teresa

Rocznik 1956

Od 1979 roku po przez swoje kontakty z rodziną Goławskich z Siedlec sympatyzowała z KPN kolportując ich prasę i książki miedzy innymi ?Rewolucja bez rewolucji? Leszka  Moczulskiego. Jeździła na procesy członków KPN. W 1980 roku była jednym z założycieli ?Solidarności? w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w  Siedlcach z siedzibą w Sokołowie Podlaskim i pełniła tam od września 1980 r. aż do wprowadzenia stanu wojennego funkcję wice-przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ ?Solidarność?. W 16 kwietnia 82 r została internowana i osadzona w obozie internowanych w Gołdapi. Po wyjściu z internowania 25 czerwca 1982 roku czynnie włączyła się w kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych. Współpracowała na tym polu między innymi z ks. Falkowskim z Niecieczy, Zygmuntem Michałem Goławskim, Cezarym Kaźmierczakim z Siedlec i wieloma innymi osobami. Pomagała ukrywającemu się Stanisławowi Karpikowi zaopatrując go w odzież i żywność. Represjonowana (rewizje, zatrzymania, przesłuchania i dyskryminowanie w miejscu  pracy). Obecnie przebywa na emeryturze. Utrzymuje kontakty z koleżankami z internowania. Do żadnej partii nie należy.

Świadectwo zwolnienia internowanego Teresy Sasim z Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi wystawione 25.06.1982r

Dodaj komentarz