Bronisław Popkowicz

By | 18 sierpnia, 2012

Popkowicz Bronisław

 

Rocznik 1947

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1973), mgr inż. mechanik. W latach 1973-1985 mieszka i pracuje w Płocku. Od chwili zamieszkania w Płocku działał w duszpasterstwie dla absolwentów wyższych uczelni, a także był współinicjatorem utworzenia Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, który został powołany dekretem ordynariusza bpa Z. Kamińskiego w r. 1984. Brał udział w kilku próbach założenia w Płocku Klubu Inteligencji Katolickiej (1981, 1984 1985), do którego nie dochodziło z powodu sprzeciwu władz. Klub został założony dopiero w roku 1987. Brał bezpośredni udział w tworzeniu pierwszych struktur NSZZ „Solidarność” w roku 1980, najpierw w miejscu pracy w Filii Politechniki Warszaw­skiej, później jako delegat Regionu Płockiego w kilku instytucjach na terenie ówczesnego województwa płockiego. W miejscu pracy pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S”. Był przewodniczącym komitetu strajkowego na uczelni w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowej. W chwili wybuchu stanu wojennego był honorowym przewod­niczącym strajku protestacyjnego studentów. W stanie wojennym nierepresjonowany poza rozmowami ostrzegawczymi ze służbami bezpieczeństwa.

 

W roku 1985 przenosi się wraz z rodziną do Siedlec i podejmuje pracę w Odlewni Staliwa „Stalchemak”. Wstępuje wkrótce w szeregi tajnej organizacji zakładowej NSZZ „S”. Nawiązuje także współpracę z duszpasterstwem absolwentów prowadzonym przez ówczesnego duszpasterza akademickiego ks. Henryka Tomasika. Po reaktywowaniu w r. 1986 w Siedl­cach Klubu Inteligencji Katolickiej wstępuje w jego szeregi pełniąc w nim różne funkcje (skarbnik, wiceprezes, prezes).

 

Z ramienia KIK uczestniczy w pierwszym zebraniu założycielskim Komitetu Obywatelskiego w kwietniu 1989 roku i wchodzi w skład jego Zarządu jako sekretarz. Przewodniczy wię­kszości zebrań Komitetu, które się odbywały w kaplicy M.B. Kodeńskiej przy parafii św. Stanisława. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do wyborów czerwcowych. Od samego początku (1992) brał udział w tworzeniu infrastruktury Katolickiego Radia Podlasia. Współpracę z Radiem prowadził w latach 1992-2004.

 

W latach 1996-2008 kilkakrotnie zmienia miejsce pracy. W kwietniu roku 2009 kończy pracę w Siedlcach i zmienia na miejsce pracy i zamieszkania w Warszawie. Jest żonaty, ma czworo dorosłych dzieci. W roku 1997 obronił doktorat na Politechnice Warszawskiej.

 

Notka autoryzowana

 

 

Dodaj komentarz