Antoni Prokopiak

By | 18 sierpnia, 2012

Prokopiak Antoni

Rocznik 1950

W 1980 roku rolnik w pod siedleckiej wsi Krzesk. Od września 1980 roku organizował koła wiejskie NSZZ Rolników Indywidualnych ?Solidarność?. Był też jednym z organizatorów Zarządu Gminnego RI ?S? w Zbuczynie, został wybrany jego wiceprzewodniczącym. W 1981 zostaje wybrany Członkiem Prezydium Zarządu NSZZ RI ?Solidarność? województwa Siedleckiego. Od 5 listopada 81 roku bierze udział w strajku okupacyjnym budynku organizacji młodzieżowych w Siedlcach zorganizowanym przez siedleckie struktury Rolników Indywidualnych ?S?. Początkowo akcja ta miała charakter lokalny, a po sześciu dniach prezydium Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI ?S? przekształciło ją w akcję ogólnopolską  zawiązując Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ RI ?Solidarność?. Antoni Prokopiak był członkiem Prezydium OKS. Strajk ten trwał do 14 grudnia.Po wprowadzeniu stanu wojennego bierze udział w organizowaniu podziemnych struktur RI ?Solidarność? na terenie województwa siedleckiego. Od tego czasu działa tez w duszpasterstwie rolników. 30 kwietnia 1982 r. zostaje internowany i wysłany do ośrodka odosobnienia w Lublinie. W internie przebywa do 25 listopada 1982 r. Po wyjściu z internowania nie zaprzestaje działalności opozycyjnej działając między innymi na polu kolportażu. Współpracuje w tym okresie z takimi osobami jak np. ks. Stanisław Falkowski, Zenon Borkowski, Włodzimierz Zawadzki czy też Wiktor Stasiak. Za swą działalność On i jego rodzina jest zastraszana i dyskryminowana. Odmawia się też jej należnej pomocy z racji tego, że z powodu jego przebywania w internie gospodarstwo rolne podupada (patrz załączniki zamieszczone poniżej). W jego gospodarstwie często odbywają się rewizje a on wzywany jest na przesłuchania i jest wielokrotnie zatrzymywany przez SB. W roku 1989 jest czynnie zaangażowany w akcji wyborczej po stronie solidarnościowej. Obecnie przebywa ze względu na stan zdrowia na rencie rolniczej. Działa społecznie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.

 

 Decyzja o internowaniu wydana przez  KW MO Siedlce   30.04.1982r.              

    

Decyzja zwolnienia z internowanego z 25 listopada 1982 r

 

 

Pisma Z Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach i Urzędu Gminy w Zbuczynie o odmowie pomocy

Spotkanie z Lechem Wałesą w 1984r w Sokołowie Podlaskim (1) Marek Biały, (2) Lech Wałęsa, (3) Zenon Borkowski, (3) Antoni Prokopiak, (4) Krzysztof Chajewski (5) Janusz Olewiński.

 

 

 

Dodaj komentarz