Chorąży Norbert ps. TW „Ewa” Siedlce

By | 4 sierpnia, 2012

Chorąży Norbert s. Edwarda ur.06.06. 1943 nr. Ew. 5402 IPN Lu 00414/916 TW ps. „Ewa”Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Prowadził jego ppor. Zbigniew Skrzypiec oficer SB z WUSW w Siedlcach.  Pozyskany do współpracy został 15.12.1980r. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ewa” przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ewa”. W okresie współpracy odbył 46 spotkań. Nie był wynagradzany pieniężnie jedynie wręczano mu drobne upominki lub paczki delikatesowe. Rozwiązanie współpracy nastąpiło 21.02.1990 r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych.

Dodaj komentarz