Zaprzyjaźnieni

Strony Patriotyczne

Darmowy licznik odwiedzin

Edward Kopówka

Kopówka Edward

Rocznik ? 1963

Od roku 1980 jeszcze, jako uczeń liceum ogólnokształcącego w Siedlcach tzw. ?Królówki? utrzymywał kontakty z działaczami Ruchu Młodej Polski z terenu Siedlec (Mirosławem Andrzejewskim, Cezarym Kaźmierczakiem, Piotrem Czapskim). W 1981r. we własnym mieszkaniu drukował na ramce pisma Ruchu Młodej Polski ?Młoda myśl? i ?ABC?.  Po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie zaangażowany w kolportażu niezależnej prasy i wydawnictw podziemnych. Brał udział w akcjach ulotowych i uczestniczył w wielu demonstracjach organizowanych przez siedleckie podziemie. W 1985 roku był pomysłodawcą, jednym z założycieli i redaktorem Wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka. Był to ewenement w skali krajowej. Wydawano w nim tomiki poetyckie młodych współpracowników siedleckiego podziemia. Opublikował tam pod własnym nazwiskiem tomiki poetyckie ?Memento mori? (1985) i ?Wędrówki neofity?(1988).  W okresie studiów w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej 1985-1989 utrzymywał kontakty ze strukturami studenckiej opozycji. W latach 1987-89 upowszechniał kulturę niezależną działając w oficjalnym Towarzystwie Miłośników Podlasia. W 2009 roku obronił rozprawę doktorską na Akademii Podlaskiej w Siedlcach i uzyskał tytuł doktora nauk historycznych.Aktualnie pracuje w Muzeum Okręgowym w Siedlcach, jako kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.Za swoją pracę wielokrotnie był nagradzany otrzymał miedzy innymi: Dyplom w konkursie ?Najlepsze Mazoviana im. A. Gieysztora? za 2001/200r w kategorii Prace popularnonaukowe za opracowanie przewodnika historycznego ?Bojownikom o Niepodległość. Cześć!?, Dyplom w konkursie ?Najlepsze Mazoviana im. A. Gieysztora? za 2002/2003 w kategorii wydawnictwa źródłowe za książkę ?Treblinka. Nigdy więcej?, w 2007 r. z okazji 40-lecia działalności Muzeum Regionalnego otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi związane z rozwojem i działalnością edukacyjną, badawczą i popularyzatorską Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, w 2009r. laureat Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza.  Został uhonorowany nagrodą w dziedzinie literatury naukowej i naukowo-badawczej za badanie i propagowanie historii regionu, w tym historii Żydów Siedleckich. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski.

 

 

  

Edward Kopówka: ?Wędrówki neofity?  1988                     Edward Kopówka  ?Momento Mori? 1985