30.03.2016 Nowe notki TW

Bobrowicz Józef s. Józefa ur. 12.01.1948 IPN Lu 00415/282 i IPN Lu 00425/242 TW ps. „Wrona” nr. Rej. 16757 Łochów kontrwywiad wojskowy Antosiewicz Stanisław s. Jana ur. 07.08.1956 IPN Lu 00425/66 i IPN Lu 00419/66 TW ps. „Celina” Wielgorocz pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy Bielecki Albin s. Jana ur. 20.08.1919r. IPN Lu 00419/216 TW ps.… Read More »

Życzenia Świateczne

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym wszystkim naszym Czytelnikom życzy Fundacja Gazety Podlaskiej  

Podziękowanie dla Kancelarii Legitimus

P O D Z I Ę K O W A N I E Serdecznie dziękujemy Kancelarii Legitimus sp. z o.o. w Warszawie za udzielone wsparcie finansowe strony internetowej naszej Fundacji. Zarząd Fundacji Gazety Podlaskiej.

Grudniowe uroczystości w Siedlcach

Grudniowe uroczystości w Siedlcach 17 grudnia br. odbyły się w Siedlcach obchody 45 rocznicy Grudnia 1970 i 34 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Fundację Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Honorowy Patronat nad uroczystościemi objął Prezydent RP Andrzej Duda. Gościem honorowym imprezy miał być znany opozycjonista współzałozyciel Wolnych… Read More »

Oświadczenie organizacji skupiających weteranów opozycji niepodległościowej

W dniu 19 grudnia br. w Instyticie Pamięci Narodowej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie organizacji skupiających weteranów opopzycji niepodległościowych z kraju. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo IPN z prezesem Łukaszek Kamińskim i Urzędu ds. Kombatantów ministrem Janem Ciechanowskim, a w imieniu Prezydenta RP Pani Zofia Romaszewska. Zgromadzeni wydali Oświadczenie w związku z brutalnymi atakami na… Read More »