Prasa „Goniec wojenny”

„Goniec Wojenny” wyszedł w kwietniu 1982 roku. Pomysłodawcą tego czasopisma był Cezary Kaźmierczak. Drukowany był w Siedlcach, na prywatnej posesji, w garażu przy ulicy Góreckiego. W powielaniu czasopisma brał udział Dariusz Celiński i Dariusz Świderski. Mottem były słowa gen. Stefana Grota-Roweckiego „Choćby nasza walka miałaby być beznadziejna to zaniechać jej przecież nie możemy – pod… Read More »

Zemło Marian s. Antoniego ur. 10.02.1929 IPN Lu 00419/417 TW ps. „Słońce” Zemły gm. Mokobody

Zemło Marian s. Antoniego ur. 10.02.1929 IPN Lu 00419/417 TW ps. „Słońce” Zemły gmina Mokobody pow. Siedlce Mieszkaniec wsi Zemły gmina Mokobody powiat Siedlce. 7.XII1950 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Informacją Wojskową WP przyjmując pseudonim konspiracyjny „Słońce”. W archiwach IPN zachowało się 5 dokumentów dotyczących jego osoby. Lu_00_419_417

Nowa książka Zenona Borkowskiego

NOWOŚCI WYDAWNICZE Ukazała się nowa książka o powstaniu NSZZ RI Solidarność której autorem jest Zenon Borkowski. Książkę można nabyć kontaktując się z autorem pod nr. tel. 511 060 388 Jest  to rzecz o szeroko na tle historycznym Polski , Siedlec oraz rodzinnych stron autora przedstawiona historia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Rolników Indywidualnych „Solidarność ” .… Read More »

30.03.2016 Nowe notki TW

Bobrowicz Józef s. Józefa ur. 12.01.1948 IPN Lu 00415/282 i IPN Lu 00425/242 TW ps. „Wrona” nr. Rej. 16757 Łochów kontrwywiad wojskowy Antosiewicz Stanisław s. Jana ur. 07.08.1956 IPN Lu 00425/66 i IPN Lu 00419/66 TW ps. „Celina” Wielgorocz pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy Bielecki Albin s. Jana ur. 20.08.1919r. IPN Lu 00419/216 TW ps.… Read More »

Życzenia Świateczne

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym wszystkim naszym Czytelnikom życzy Fundacja Gazety Podlaskiej