Category Archives: Uncategorized

Życzenia Świąteczne

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2017 życzy w imieniu własnym i Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego Tomasz Olko

Nowe notki tajnych współpracowników sb i kontrwywiadu wojskowego

Konopińska Halina c. Władysława ur. 27.04.1924 IPN Lu 00419/526 TW ps. „Mewa” Mińsk Mazowiecki Kordowski Józef s. Bolesława ur. 10.03.1915 IPN Lu 00419/527 TW ps. „Szyna” Mińsk Mazowiecki Koryciński Antoni Kazimierz s. Bolesława ur. 15.02.1927 IPN Lu 00414/186 i IPN Lu 00419/739 TW ps. „Lipiński” nr. rej. 6290 Szkopy gm. Repki pow. Sokołów Podlaski Kosmalski… Read More »

Izdebski Waldemar Mieczysław TW ps. „W-d” Matysy woj. siedleckie

Izdebski Waldemar Mieczysław s. Wacława ur. 04.12.1954 IPN Lu 00414/797 TW ps. „W-d” Matysy woj. Siedleckie Mieszkaniec miejscowości Matysy. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier mechanizacji rolnictwa. Pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza w Warszawie na stanowisku asystenta. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie czerpania korzyści osobistych 09.04.1986 roku por. Włodzimierz Wójcik… Read More »

Pamięci pułkownika Kuklińskiego

Pamięci Pułkownika Kuklińskiego             W sobotę 22 kwietnia, w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej, uczczono w Siedlcach pamięć pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, awansowanego pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do stopnia generała brygady. Ten cichy bohater zimnej wojny nie doczekał się za życia właściwego uznania w rodzinnym kraju. Cieszy jednak to, że po śmierci nie zapominamy… Read More »

Życzenia świąteczne

Radosnego, wiosennego nastroju, miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz niespodzianek od zajączka z okazji Świąt Wielkanocnych W imieniu własnym i Fundacji Gazety Podlaskiej Życzy Tomasz Olko

Kędzierski Henryk TW ps. „Edward” Garwolin

Kędzierski Henryk . Franciszka ur. 13.01.1922 IPN Lu 00419/304 TW ps. „Edward” Garwolin Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. W jego charakterystyce pracy wystawionej 24.09.1954 roku przez st. referenta PUBP w Garwolinie możemy między innymi://..//(pisownia oryginalna) Inf. „Edward” zawerbowany został w dniu 21.IX1949r. na podstawie uczuć patriotycznych w celu rozpracowania kupców i spekulantów na… Read More »

Bąboń Andrzej ZO Siedlce

Bąboń Andrzej s. Mariana ur. 20.06.1958 IPN Lu 00423/49 ZO nr. rej. 9076  Siedlce Mieszkaniec Siedlce. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności teletechnik. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Siedlcach gdzie zajmował stanowisku instruktora. Od 1988 roku był kontaktem operacyjnym  Sekcji „T” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Prowadził go  chor. Zbigniew Jackiewicz insp. WZO WUSW w… Read More »

Sikorski Bogusław TW „Wiesław” Siedlce

Sikorski Bogusław s. Mariana ur. 14.07.1943 IPN Lu 00419/1817 TW ps. „Wiesław” nr. rej. 8334 Siedlce Zamieszczony w Leksykonie Siedleckiej Opozycji Niepodległościowej z powodu zatajenia informacji o swojej współpracy ze służbą bezpieczeństwa i przypisanie swojej osobie opozycyjnego życiorysu.. Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Magister inżynier technologii żywności o specjalności mleczarstwo. Zatrudniony na stanowisku starszego rewidenta w… Read More »

Prasa „Gazetka Ludowa”

„Gazetka Ludowa” To kolejny tytuł czasopisma w działalności Komitetu Oporu Społecznego w Siedlcach. Zespołem redakcyjnym kierował Stanisław Michaluk. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1985 roku. Mottem czasopisma było przesłanie: „Bądźmy Solidarni – Solidarni Zwyciężymy”. „Gazetka Ludowa” miała stać się pismem łączącym wieś z miastem. Zdaniem redakcji, więź ta jest pomijana w innych pismach niezależnych… Read More »