Category Archives: Uncategorized

Pamięci pułkownika Kuklińskiego

Pamięci Pułkownika Kuklińskiego             W sobotę 22 kwietnia, w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej, uczczono w Siedlcach pamięć pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, awansowanego pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do stopnia generała brygady. Ten cichy bohater zimnej wojny nie doczekał się za życia właściwego uznania w rodzinnym kraju. Cieszy jednak to, że po śmierci nie zapominamy… Read More »

Życzenia świąteczne

Radosnego, wiosennego nastroju, miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz niespodzianek od zajączka z okazji Świąt Wielkanocnych W imieniu własnym i Fundacji Gazety Podlaskiej Życzy Tomasz Olko

Kędzierski Henryk TW ps. „Edward” Garwolin

Kędzierski Henryk . Franciszka ur. 13.01.1922 IPN Lu 00419/304 TW ps. „Edward” Garwolin Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. W jego charakterystyce pracy wystawionej 24.09.1954 roku przez st. referenta PUBP w Garwolinie możemy między innymi://..//(pisownia oryginalna) Inf. „Edward” zawerbowany został w dniu 21.IX1949r. na podstawie uczuć patriotycznych w celu rozpracowania kupców i spekulantów na… Read More »

Bąboń Andrzej ZO Siedlce

Bąboń Andrzej s. Mariana ur. 20.06.1958 IPN Lu 00423/49 ZO nr. rej. 9076  Siedlce Mieszkaniec Siedlce. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności teletechnik. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Siedlcach gdzie zajmował stanowisku instruktora. Od 1988 roku był kontaktem operacyjnym  Sekcji „T” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Prowadził go  chor. Zbigniew Jackiewicz insp. WZO WUSW w… Read More »

Sikorski Bogusław TW „Wiesław” Siedlce

Sikorski Bogusław s. Mariana ur. 14.07.1943 IPN Lu 00419/1817 TW ps. „Wiesław” nr. rej. 8334 Siedlce Zamieszczony w Leksykonie Siedleckiej Opozycji Niepodległościowej z powodu zatajenia informacji o swojej współpracy ze służbą bezpieczeństwa i przypisanie swojej osobie opozycyjnego życiorysu.. Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Magister inżynier technologii żywności o specjalności mleczarstwo. Zatrudniony na stanowisku starszego rewidenta w… Read More »

Prasa „Głos Niezależnych

Głos Niezależnych Pierwszy numer pisma NSZZ „Solidarność” przy WSR-P w Siedlcach. (Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) ukazał się z datą 17.12.1980 roku. Część nakładu pierwszego numeru w miejsce tytułu miała stempel „Solidarność”. Redakcja czasopisma spierała się o nazwę. Jedni proponowali „Magister” inni „Biuletyn”, a gazeta wyszła bez tytułu. Trzeci numer czasopisma nosił już nazwę „Głos Niezależnych”. Tytuł… Read More »

Prasa „ABC”

ABC: Ruch Młodej Polski Region „Podlasie”. Kliknij, aby powiększyć W sierpniu 1981 roku ukazał się nowy tytuł czasopisma „ABC”, redagowany przez RMP region „Podlasie”. Miał to być rodzaj elementarza, słownika, za pomocą którego czytelnicy będą mogli pokusić się o rozwiązanie niektórych problemów bądź zaspokoić niedosyt wiedzy. W czasopiśmie występowały stałe działy: Poezje, O Społeczeństwie, Repetitio,… Read More »

Prasa „Gazetka Ludowa”

„Gazetka Ludowa” To kolejny tytuł czasopisma w działalności Komitetu Oporu Społecznego w Siedlcach. Zespołem redakcyjnym kierował Stanisław Michaluk. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1985 roku. Mottem czasopisma było przesłanie: „Bądźmy Solidarni – Solidarni Zwyciężymy”. „Gazetka Ludowa” miała stać się pismem łączącym wieś z miastem. Zdaniem redakcji, więź ta jest pomijana w innych pismach niezależnych… Read More »

Zemło Marian s. Antoniego ur. 10.02.1929 IPN Lu 00419/417 TW ps. „Słońce” Zemły gm. Mokobody

Zemło Marian s. Antoniego ur. 10.02.1929 IPN Lu 00419/417 TW ps. „Słońce” Zemły gmina Mokobody pow. Siedlce Mieszkaniec wsi Zemły gmina Mokobody powiat Siedlce. 7.XII1950 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Informacją Wojskową WP przyjmując pseudonim konspiracyjny „Słońce”. W archiwach IPN zachowało się 5 dokumentów dotyczących jego osoby. Lu_00_419_417