Category Archives: Uncategorized

Prasa „Informator Solidarność Siedlce”

Informator „Solidarność” Siedlce Kliknij, aby powiększyć W latach 1985-1986 ukazywał się „Informator. „Solidarność” Siedlce”. Mottem były słowa: „Budujemy lepsze jutro nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale także i to jest bardzo ważne, na płaszczyźnie moralnej”. Pomysłodawcami, autorami tekstów i drukarzami byli: Janusz Olewiński, Zenon Borkowski, Lucjan Błoński. Z zespołem redakcyjnym współpracował Marek Millati, który przepisywał… Read More »

Prasa „Nierzeczywistość”

„Nierzeczywistość” W Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej 8 marca 1983 roku wychodzi pierwszy od stanu wojennego numer „Nierzeczywistości”. Pismo wydaje Studencki Ruch Oporu WSR-P Siedlce. Jest to swoista kontynuacja tytułu wychodzącego w czasie strajku przed stanem wojennym, „Wielu z nas pamięta jeszcze listopadowe kartki strajkowej gazetki. Dziś pozwoliliśmy robić na kopię tamtego tytułu. Wprawdzie historia narzuciła nam… Read More »

Prasa „Naprzód’

„Naprzód” Kliknij, aby powiększyć Swoje pismo miał również Siedlecki Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Nazwa „Naprzód” nawiązywała do wydawanego w latach 1905-1906 czasopisma o tym samym tytule. Redagowany był przez Adama i Witolda Bobryków, w wydawnictwie im. Stefana Okrzei. „Drukowany zaś na ramce, która przypominała urządzenie do drukowania na sicie. Tylko zamiast obróbki fotograficznej, pod… Read More »

Prasa „Głos Niezależnych

Głos Niezależnych Pierwszy numer pisma NSZZ „Solidarność” przy WSR-P w Siedlcach. (Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) ukazał się z datą 17.12.1980 roku. Część nakładu pierwszego numeru w miejsce tytułu miała stempel „Solidarność”. Redakcja czasopisma spierała się o nazwę. Jedni proponowali „Magister” inni „Biuletyn”, a gazeta wyszła bez tytułu. Trzeci numer czasopisma nosił już nazwę „Głos Niezależnych”. Tytuł… Read More »

Prasa „Młoda Myśl”

„Młoda Myśl” Pierwszy numer „Młodej Myśli” został wydany przez zespół: Piotr Czapski, Mirosław Andrzejewski, Cezary Kaźmierczak, Maria Czerniej. Drukowany był na matrycy białkowej w domu Stanisława Karpika w Opolu Starym koło Siedlec. Drugi numer drukowany był w Siedlcach w domu Edwarda Kopówki przy ulicy Kazimierzowskiej 42 przez Piotra Czapskiego, Witolda Bobryka i Edwarda Kopówkę. Młodzi… Read More »

Prasa „ABC”

ABC: Ruch Młodej Polski Region „Podlasie”. Kliknij, aby powiększyć W sierpniu 1981 roku ukazał się nowy tytuł czasopisma „ABC”, redagowany przez RMP region „Podlasie”. Miał to być rodzaj elementarza, słownika, za pomocą którego czytelnicy będą mogli pokusić się o rozwiązanie niektórych problemów bądź zaspokoić niedosyt wiedzy. W czasopiśmie występowały stałe działy: Poezje, O Społeczeństwie, Repetitio,… Read More »

Prasa „Gazetka Ludowa”

„Gazetka Ludowa” To kolejny tytuł czasopisma w działalności Komitetu Oporu Społecznego w Siedlcach. Zespołem redakcyjnym kierował Stanisław Michaluk. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1985 roku. Mottem czasopisma było przesłanie: „Bądźmy Solidarni – Solidarni Zwyciężymy”. „Gazetka Ludowa” miała stać się pismem łączącym wieś z miastem. Zdaniem redakcji, więź ta jest pomijana w innych pismach niezależnych… Read More »

Zemło Marian s. Antoniego ur. 10.02.1929 IPN Lu 00419/417 TW ps. „Słońce” Zemły gm. Mokobody

Zemło Marian s. Antoniego ur. 10.02.1929 IPN Lu 00419/417 TW ps. „Słońce” Zemły gmina Mokobody pow. Siedlce Mieszkaniec wsi Zemły gmina Mokobody powiat Siedlce. 7.XII1950 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Informacją Wojskową WP przyjmując pseudonim konspiracyjny „Słońce”. W archiwach IPN zachowało się 5 dokumentów dotyczących jego osoby. Lu_00_419_417