Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Podedworny Stanisław IPN Lu 00419/885 TW ps. „Podlaski” nr. rej. 3323 Siedlce

Podedworny Stanisław s. Stefana ur. 13.02.1945 IPN Lu 00419/885 TW ps. „Podlaski” nr. rej. 3323 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Absolwent AGH w Krakowie. Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. postępu technicznego w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 29.11.1977r. ppor. Mieczysław Jabłoński kier. Sekcji VI Wydz. III KW MO… Read More »

Piotrowski Waldemar IPN Lu 00419/8 TW ps. „Janusz” nr. rej. 6622 Grochów pow. Sokołów Podlaski

Piotrowski Waldemar s. Stanisława ur. 15.02.1932 IPN Lu 00419/8 TW ps. „Janusz” nr. rej. 6622 Grochów pow. Sokołów Podlaski Mieszkaniec miejscowości Grochów powiat Sokołów Podlaski. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony w MBM w Sokołowie Podlaskim na stanowisku technika sprzętu. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 25.01.1972 r. ppor. K. Lewandowski… Read More »

Melańczuk Ryszard IPN Lu 00419/457 TW ps. „Parys” nr. rej.5478 Węgrów

Melańczuk Ryszard s. Wacława ur. 03.08.1938 IPN Lu 00419/457 TW ps. „Parys” nr. rej.5478  Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Zatrudniony w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgrowie na stanowisku kontrolera technicznego. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 04.08.1970 r. plut. Wiesław Antoński oficer operacyjny SB KP MO Węgrów.… Read More »

Majewski Czesław Marian IPN Lu 00419/65 TW ps. „Henryk” nr. rej. 1975 Łuków

Majewski Czesław Marian s. Czesława ur. 16.07.1936 IPN Lu 00419/65 TW ps. „Henryk” nr. rej. 1975 Łuków Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier mechanik. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 20.08.1970 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Henryk”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 3 stycznia 1977 r.… Read More »

Łukasik Krystyna IPN Lu 00419/178 TW ps. „Barbara” nr. rej. 9006 Sokołów Podlaski

Łukasik Krystyna c. Władysława ur. 01.05.1942 IPN Lu 00419/178 TW ps. „Barbara” nr. rej. 9006 Sokołów Podlaski Mieszkanka Sokołowa Podlaskiego. Zatrudniona na stanowisku kelnerki w restauracji WPSS „Społem” „Podlasianka” w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy z SB z KP MO w Sokołowie Podlaskim została pozyskana na zasadzie dobrowolności 14.12.1973 r. Do współpracy pozyskał ją st. sierż.… Read More »

Legat Roman IPN Lu 00419/480 TW ps. „Sowa” Pilawa gm. Osieck pow. Garwolin

Legat Roman s. Władysława ur. 28.10.1928 IPN Lu 00419/480 TW ps. „Sowa” Pilawa gm. Osieck pow. Garwolin Mieszkaniec miejscowości Pilawa powiat Garwolin. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Pochodzenie robotnicze. Do współpracy z Informacją Wojskową został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 26.01.1950 r. podczas odbywania służby wojskowej w JW. w Słubczycach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy… Read More »

Jagiełło Czesław W ps. „Jurek” nr. rej. 14470 Treblinka pow. Węgrów

Jagiełło Czesław s. Stanisława ur. 04.05.1923 IPN Lu 00419/624 TW ps. „Jurek” nr. rej. 14470 Treblinka pow. Węgrów Mieszkaniec miejscowości Treblinka pow. Węgrów. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej.  Do współpracy z UB zwerbował go 06.06.1948 r. mł. ref. PUBP w Węgrowie Brudnicki Kazimierz. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jurek”. Z czynnej sieci… Read More »

Hipsz Maria Krystyna IPN Lu 00414/208 LK krypt. „Meduza” nr. rej. 13118 i 1844 Łuków

Hipsz Maria Krystyna c. Tomasza ur.12.07.1944 IPN Lu 00414/208 LK krypt. „Meduza” nr. rej. 13118 i 1844 Łuków Mieszkanka Łukowa. Wykształcenie średnie + Studium Nauczycielskie.  Nauczycielka w szkole podstawowej nr. 3 w Łukowie. Właścicielka mieszkania w Łukowie, w którym to został za jej zgodą zorganizowany w 1972 r. przez plut. Mieczysława Jabłońskiego inspektora Operacyjnego Referatu… Read More »

Gujski (Gójski) Albin IPN Lu 00419/584 TW ps. „Zjawa” Wola Kałuska gm. Mrozy pow. Mińska Mazowiecki

Gujski (Gójski) Albin s. Józefa ur. 16.01.1916 IPN Lu 00419/584 TW ps. „Zjawa” Wola Kałuska gm. Mrozy pow. Mińska Mazowiecki Mieszkaniec miejscowości Wola Kałuska gm. Mrozy. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Pracownik Sanatorium w Rudce w charakterze mechanika w maszynowni. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim zwerbował go  ref. Ref. V PUBP w Mińsku… Read More »

Głuszczak Iwona IPN Lu 00414/639 i IPN Lu 00419/15 62 TW ps. „Iwonka” nr. rej. 7360 Siedlce

Głuszczak Iwona c. Mieczysława ur. 23.05.1964 IPN Lu 00414/639 i IPN Lu 00419/15 62 TW ps. „Iwonka” nr. rej. 7360 Siedlce Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniona na stanowisku młodszego referenta w Dziale Galanterii i Pasmanterii Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował ją 12.12.1984 roku  chor. M. Kurowski insp. Wydz.… Read More »