Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Urban Henryk IPN Lu 00425/149 TW ps. „Mały” nr. rej. 44508 Żeliszew Duży gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy

Urban Henryk s. Tanisława ur. 02.05.1959 IPN Lu 00425/149 TW ps. „Mały” nr. rej. 44508 Żeliszew Duży gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec miejscowości Żeliszew Duży gm. Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 21.11.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu… Read More »

Tchorek Kazimierz IPN Lu 00415/148 TW ps. „Tulipan” nr. rej. 46530 Żabieniec Stary gmina Wilga powiat Garwolin kontrwywiad wojskowy

Tchorek Kazimierz s. Stefana ur.08.03.1959 IPN Lu 00415/148 TW ps. „Tulipan” nr. rej. 46530 Żabieniec Stary gmina Wilga powiat Garwolin kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec Żabieniec Stary gmina Wilga powiat Garwolin. Wykształcenie podstawowe.  Bez zawodu. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 4.04.1980 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Nowym Mieście.… Read More »

Skrajny Henryk IPN Lu 00425/147 TW ps. „Koma” nr. rej. 50942 Czajków gm. Wodynie kontrwywiad wojskowy

Skrajny Henryk s. Jana ur. 15.07.1959 IPN Lu 00425/147 TW ps. „Koma” nr. rej. 50942 Czajków gm. Wodynie kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec miejscowości Czajków gmina Wodynie. Wykształcenie średnie. Z zawodu masarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 23.01.1981 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Siedlcach gdzie pełnił funkcję kucharza.… Read More »

Piskorz Mieczysław Szczepan IPN Lu 00414/318 TW ps. „Paweł” nr. rej.6217 Garwolin

Piskorz Mieczysław Szczepan s. Stanisława ur. 01.01.19514. IPN Lu 00414/318 TW ps. „Paweł” nr. rej.6217 Garwolin W archiwach IPN znajdują się 4 dokumenty dotyczące jego osoby w tym pokwitowanie z września 1983r. na kwotę 1500zł. jako podziękowanie za dotychczasowa współpracę z SB z Garwolina.  Z akt wynika, że SB z Garwolina przekazała go 15.12.1983r. do… Read More »

Grabowski Franciszek IPN Lu 00419/213 TW ps. „Ton” Dębe Wielkie

Grabowski Franciszek s. Aleksandra ur. 07.01.1921 IPN Lu 00419/213 TW ps. „Ton” Dębe Wielkie Mieszkaniec miejscowości Dębe Wielkie powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie średnie. Z zawodu organista. 18,X1949 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy  z PUBP w Mińsku Mazowieckim przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ton”. W raporcie o wyłączeniu z czynnej sieci inf. ps. „Ton” wystawionym 16.03.1954… Read More »

Górski Zygmunt IPN Lu 00419/266 TW ps. „Sokół” Łochów pow. Węgrów

Górski Zygmunt s. Stanisława ur. 30.04.1920 IPN Lu 00419/266 TW ps. „Sokół” Łochów pow. Węgrów Mieszkaniec Łochowa Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Do współpracy z UB KP MO w Węgrowie został zwerbowany 26.09.1949 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sokół”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 10.02.1953 r. możemy miedzy innymi przeczytać://..//Węgrów 10..II.1953… Read More »

Flaga Jan IPN Lu 00419/618 TW ps. „Orzeł” nr. rej. 1884 Żulin pow. Węgrów

Flaga Jan s. Andrzeja ur. 27.01.1915 IPN Lu 00419/618 TW ps. „Orzeł” nr. rej. 1884 Żulin pow. Węgrów Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Żulin w powiecie węgrowskim. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z SB KP MO w Węgrowie pozyskał go na zasadzie dobrowolności ppor. Wiesław Piotrowski st. of. oper. Ref SB KP MO… Read More »

Ekert Lesław Czesław IPN Lu 00414/131 i IPN Lu 00419/214 TW ps. „Solidny” nr. ew. 3417 Mińsk Mazowiecki

Ekert Lesław Czesław s. Henryka ur. 23.11.1920 IPN Lu 00414/131 i IPN Lu 00419/214 TW ps. „Solidny” nr. ew. 3417 Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik samochodowy. Do współpracy z organami informacji wojskowej został zwerbowany 3.XII.1947 r. podczas odbywania służby wojskowej w JW. w Gdańsku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu… Read More »

Ciołkowski Henryk IPN Lu 00419/205 rezydent ps. „A 20” Mińsk Mazowiecki

Ciołkowski Henryk ur. 17.07.1925 IPN Lu 00419/205 rezydent ps. „A 20” Mińsk Mazowiecki Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej.  Do współpracy z PU BP w Płońsku w charakterze rezydenta zwerbował go 9.VI.1951 r. referent UB Szadkowski Henryk. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy nadmieniając w nim, że z organami bezpieczeństwa współpracował już od 1945 roku jako oficjalny… Read More »