Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Zagańczyk Mirosław s. Mirosława ur. 92.02.1963 IPN Lu 00425/213 TW ps. „Stive” nr. ewid. 63311 Mińsk Mazowiecki

Zagańczyk Mirosław s. Mirosława ur. 92.02.1963 IPN Lu 00425/213 TW ps. „Stive” nr. ewid. 63311 Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie o specjalności mechanik-kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 11.05.1984r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stive”. W charakterystyce tajnego współpracownika… Read More »

Wittich Stanisław s. Mariana ur. 07.08.1956 IPN Lu 555/53 TW ps. „Rumcajs” nr. ewid. 8277 Kotuń pow. Siedlce

Wittich Stanisław s. Mariana ur. 07.08.1956 IPN Lu 555/53 TW ps. „Rumcajs” nr. ewid. 8277 Kotuń pow. Siedlce Mieszkaniec miejscowości Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Zatrudniony na stanowisku kierowcy TIR w PMPS Pekaes Auto-Transport SA Warszawa Oddział w Siedlcach. Do współpracy z SB na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w… Read More »

Uliasz Stanisław s. Bolesława ur. 29.04.1957 IPN 555/79 TW ps. „Chrobry: nr. ewid. 7809 Damianów g. Trojanów

Uliasz Stanisław s. Bolesława ur. 29.04.1957 IPN 555/79 TW ps. „Chrobry: nr. ewid. 7809 Damianów g. Trojanów Mieszkaniec miejscowości Damianów gmina Trojanów. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności operator ruchowo-przewozowy kolei. Członek LOK i kandydat do PZPR. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągów pośpiesznych w PKP RS Warszawa Wschodnia. Do współpracy z organami WOP został zwerbowany na… Read More »

Szuba Wojciech s. Józefa ur. 03.03.1945 IPN Lu 555/3 TW ps. „Długi” nr. ewid. 2734 Mińsk Mazowiecki

Szuba Wojciech s. Józefa ur. 03.03.1945 IPN Lu 555/3 TW ps. „Długi” nr. ewid. 2734 Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektro-monter. Zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim na stanowisku instruktora zawodu. Członek PZPR. Przewodniczący Zakładowego Koła ZSMP. Do współpracy w charakterze tajnego współpracownika SB Wydziału II KW… Read More »

Stanek Longin Józef s. Jana ur. 14.02.1935 IPN Lu 555/17 rezydent ps. „Jan” Siedlce

Stanek Longin Józef s. Jana ur. 14.02.1935 IPN Lu 555/17 rezydent ps. „Jan” Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponadto ukończył  specjalistyczne szkolenie dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Członek PZPR. Emerytowany wieloletni funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL. We wniosku z dnia 20.11.1986r. o pozwolenie na pozyskanie jego osoby w charakterze… Read More »

Semeniuk Krzysztof s. Edmunda ur. O2.08.1952 IPN Lu 555/80 TW ps. „Sem” nr. ewid. 2048 Łuków

Semeniuk Krzysztof s. Edmunda ur. O2.08.1952 IPN Lu 555/80 TW ps. „Sem” nr. ewid. 2048 Łuków Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności murarz-tynkarz. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu w PKP RS w Łukowie. Do współpracy z organami zwiadu WOP pozyskał go 25.08.1984r. ppor. Marian Borkowski st. kontroler GPK WOP w Terespolu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie… Read More »

Ogrodniczuk Józef ur.04.04.1953 IPN Lu 00414/676 TW „Nippon” nr. ewid. 6827 Houbla Gm. Paprotnia

Ogrodniczuk Józef ur.04.04.1953 IPN Lu 00414/676 TW „Nippon” nr. ewid. 6827 Houbla Gm. Paprotnia Zamieszkały Hołubla Gm. Paprotnia z zawodu technik samochodowy. W raporcie z 19.08.1983 pisze, że pracował na gospodarstwie rolnym ojca. Prowadziła jego SB z Sokołowa Podlaskiego i przekazała do Siedlec. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy 19.08.1986. Miał być wykorzystywany do kontroli osób… Read More »

Bednarczuk Roman s. Józefa ur. 20.09.1940 IPN Lu 00419/1766 TW ps. „Kaczyński” nr. ewid. 8160 Siedlce

Bednarczuk Roman s. Józefa ur. 20.09.1940 IPN Lu 00419/1766 TW ps. „Kaczyński” nr. ewid. 8160 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik finansowy. Zatrudniony na stanowisku kierownika magazynów w Przedsiębiorstwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi Oddział Okręgowy w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek… Read More »

Piłat Bogdan s. Czesława ur. 13.02.1950 IPN Lu 555/48 TW ps. „Siekiera” nr. ewid. 7894 Siedlce

Piłat Bogdan s. Czesława ur. 13.02.1950 IPN Lu 555/48 TW ps. „Siekiera” nr. ewid. 7894 Siedlce Mieszkaniec Siedlce. Wykształcenie wyższe o specjalności inżynier budowlany. Zatrudniony na stanowisku naczelnego inżyniera w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju  20.12.1985r. por. Jerzy… Read More »

Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki

Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Warszawskiej, aktualnie studiujący za Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Do… Read More »