Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Zawadzki Tadeusz s. Kazimierza ur. 10.01.1924 IPN Lu 00419/185 TW ps. „Słoma” nr. rej. 1940 Jastrzębie pow. Gostynin

Zawadzki Tadeusz s. Kazimierza ur. 10.01.1924 IPN Lu 00419/185 TW ps. „Słoma” nr. rej. 1940 Jastrzębie pow. Gostynin Mieszkaniec miejscowości Jastrzębie. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Robotnik rolny. Sekretarz wiejskiego koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Do współpracy z PUBP w Gostyninie został zwerbowany 20.04.1948 r. na podstawie dobrowolnej zgody. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy… Read More »

Słowikowski Stanisław s. Stanisława ur. 19.10.1942 IPN Lu 555/72 LK krypt. „Ewa” nr rej. 91 Łuków

Słowikowski Stanisław s. Stanisława ur. 19.10.1942 IPN Lu 555/72 LK krypt. „Ewa” nr rej. 91 Łuków Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mleczarz. Zatrudniony w Powiatowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łukowie na stanowisku kierownika produkcji. Właściciel mieszkania w Łukowie. 20.03.1971 roku podpisał umowę z Graniczną Stacją Kontrolną w Terespolu na udostępnienie im swojego mieszkania na… Read More »

Komorniczak Jan s. Szczepana ur.23.01.1916 IPN Lu oo419/311 TW ps. „Janek” Helenów gm. Łaskarzew powiat Garwolin

Komorniczak Jan s. Szczepana ur.23.01.1916 IPN Lu oo419/311 TW ps. „Janek” Helenów gm. Łaskarzew powiat Garwolin Mieszkaniec miejscowości Helenów gm. Łaskarzew powiat Garwolin. Do współpracy z PUBP w Garwolinie został zwerbowany 23.01.1946 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janek”. Współpraca została zakończona 16.06.1950 roku. W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów… Read More »

Kęsik Tadeusz s. Józefa ur. 14.01.1929 IPN Lu 00419/310 TW ps. „Leon” Lucin pow. Garwolin

Kęsik Tadeusz s. Józefa ur. 14.01.1929 IPN Lu 00419/310 TW ps. „Leon” Lucin pow. Garwolin Mieszkaniec miejscowości Lucin powiat Garwolin gdzie pomagał prowadzić ojcu gospodarstwo rolne.. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Z zawodu cholewkarz. Do współpracy z Informacją Wojskową zwerbował go 18.02.1952 r. na zasadzie uczuć patriotycznych por. Kałużny oficer Informacji Wojskowej Garwolinie. Własnoręcznie napisał… Read More »

Kamiński Stanisław s. Karola ur. 02.01.1943 IPN Lu IPN Lu 554/10J (1781/I Lk) IPN Lu 555/11 LK krypt. „Zajazd” nr. rej. 3834 Siedlce

Kamiński Stanisław s. Karola ur. 02.01.1943 IPN Lu IPN Lu 554/10J (1781/I Lk) IPN Lu 555/11 LK krypt. „Zajazd” nr. rej. 3834 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne wyższe o specjalności technik budowlany. Zatrudniony na stanowisku kierownika budowy w Siedleckim Kombinacie Budowlanym „Podlasie” a następnie w „BUDOPOLU”. Właściciel mieszkania M-2 przy ulicy Solskiego w Siedlcach.!5.06.1978 roku… Read More »

Kalinowski Mieczysław s. Stanisława ur. 10.06.1929 IPN Lu 00419/385 LK krypt. „Las” nr. rej 3018 Sucha gm. Kopcie pow. Węgrów

Kalinowski Mieczysław s. Stanisława ur. 10.06.1929 IPN Lu 00419/385 LK krypt. „Las” nr. rej 3018 Sucha gm. Kopcie pow. Węgrów Mieszkaniec miejscowości Sucha gm. Kopcie pow. Węgrów. Z zawodu leśniczy. 17.II.1966 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie na udostępnianie swojego mieszkania służbowego bez wynagrodzenia na potrzeby PUBP w Węgrowie jako lokalu kontaktowego do obsługiwania agentury w/w Urzędu.… Read More »

Figurski Bolesław Antoni s. Czesława ur. 14.02.1929 IPN Lu 00414/268 TW ps. „Władysław” nr. rej. 3933 Siedlce

Figurski Bolesław Antoni s. Czesława ur. 14.02.1929 IPN Lu 00414/268 TW ps. „Władysław” nr. rej. 3933 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Kierowca w Przedsiębiorstwie Przewozów Międzynarodowych „PEKAES” w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek w kraju 21.04.1979r. st. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor.… Read More »

.Dmowski Waldemar s. Tadeusza ur. 14.11.1958 IPN Lu 00415/234 i 00425/205 TW ps. „Górnik” nr. rej. 1194 Broszków gm. Kotuń

Dmowski Waldemar s. Tadeusza ur. 14.11.1958 IPN Lu 00415/234 i 00425/205 TW ps. „Górnik” nr. rej. 1194 Broszków gm. Kotuń Mieszkaniec miejscowości Broszków gmina Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności spawacz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.081979r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o… Read More »

Deniszewski (Dupcia) Stefan ur. 18.12.1929 IPN Lu 00419/230 TW ps. „Kraska” Sterdyń pow. Sokołów Podlaskie

Deniszewski-Dupcia Stefan s. Władysława ur. 18.12.1929 IPN Lu 00419.230 IPN Lu 00419/230 TW ps. „Kraska” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski Mieszkaniec miejscowości Sterdyń pow. Sokołów Podlaski. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Z zawodu rolnik. Członek ZMP. Od 1949 roku pracował na stanowisku listonosza wiejskiego w miejscowości Sterdyń. 26.06.1950 r. został powołany do wojsk przez… Read More »