Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Świderski Wacław Józef s. Mariana ur. 06.01.1931 IPN Lu 00419/141 kandydat na LK nr. ew. 3790 Łuków

Świderski Wacław Józef s. Mariana ur. 06.01.1931 IPN Lu 00419/141 kandydat na LK nr. ew. 3790 Łuków Właściciel mieszkania typu M-4 w Łukowie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Zatrudniony na stanowisku maszynisty w lokomotywowni PKP w Łukowie. Był opracowywany od. 13.05.1978r., jako kandydat do współpracy z SB w charakterze właściciela lokalu kontaktowego. Sprawę prowadził… Read More »

Rosłanek Edward s. Jana ur. 03.09.1925 IPN Lu 00419/502 TW ps. „Janek” nr. ew. 1168 Rębków pow. Garwolin

Rosłanek Edward s. Jana ur. 03.09.1925 IPN Lu 00419/502 TW ps. „Janek” nr. ew. 1168 Rębków pow. Garwolin Rolnik. Właściciel gospodarstwa rolnego z miejscowości Rębków pow. Garwolin. Wykształcenie 3 klasy szkoły podstawowej. 30.08.1950 roku st. ref. Ref. V PUBP w Garwolinie Józef Hardej w raporcie o pozyskaniu do współpracy z PUBP w Garwolinie w charakterze… Read More »

Ratyński Kazimierz s Piotra ur. 05.03.1921 IPN Lu 00414/99 TW ps. „Kamiński” Koszewnica gm. Żeliszew pow. Siedlce

Ratyński Kazimierz s Piotra ur. 05.03.1921 IPN Lu 00414/99 TW ps. „Kamiński”  Koszewnica gm. Żeliszew pow. Siedlce Mieszkaniec miejscowości Koszewnica gmina Żeliszew powiat Siedlce. Narodowość i obywatelstwo polskie. Pochodzenie społeczne robotnicze. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. We wniosku o wyrażenie zgody na pozyskanie w/w charakterze informatora wystawionym 26.04.1954r. przez referenta PUBP w Siedlcach Józefa Wojciula… Read More »

Ratyński Kazimierz s Piotra ur. 05.03.1921 IPN Lu 00414/99 TW ps. „Kamiński”  Koszewnica gm. Żeliszew pow. Siedlce Mieszkaniec miejscowości Koszewnica gmina Żeliszew powiat Siedlce. Narodowość i obywatelstwo polskie. Pochodzenie społeczne robotnicze. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. We wniosku o wyrażenie zgody na pozyskanie w/w charakterze informatora wystawionym 26.04.1954r. przez referenta PUBP w Siedlcach Józefa Wojciula… Read More »

Pytkowski Aleksander s. Jana ur. 28.08.1915 IPN Lu 00419/577 TW ps. „Pług” Poręby Nowe gm. Rudzienko pow. Mińsk Mazowiecki

Pytkowski Aleksander s. Jana ur. 28.08.1915 IPN Lu 00419/577 TW ps. „Pług” Poręby Nowe gm. Rudzienko pow. Mińsk Mazowiecki Rolnik z miejscowości Poręby nowe gm. Rudzienko pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 4 klasy szkoły podstawowej. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim na podstawie dobrowolnej zgody został zwerbowany 30.01.1947 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o… Read More »

Piwowar Janusz Henryk s. Zegiera ur. 27.02.1936 IPN Lu 00419/17 TW ps. :Henryk” nr. ew. 6951 Sokołów Podlaski

Piwowar Janusz Henryk s. Zegiera ur. 27.02.1936 IPN Lu 00419/17 TW ps. :Henryk” nr. ew. 6951 Sokołów Podlaski Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik samochodowy. Zatrudniony na stanowisku referenta technicznego w dziale głównego mechanika w XIV Oddziale PKS Oddział w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa KPMO w Sokołowie Podlaskim został… Read More »

Olszewska Regina c. Leopolda ur. 03.02.1950 IPN Lu oo419/596 kandydat na TW nr. ew. 6759 Wólka Okrąglik pow. Sokołów Podlaski

Olszewska Regina c. Leopolda ur. 03.02.1950 IPN Lu oo419/596 kandydat na TW nr. ew. 6759 Wólka Okrąglik pow. Sokołów Podlaski Mieszkanka wsi Wólka Okrąglik powiat Sokołów Podlaski. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniona, jako pracownik umysłowy w PGRN Guty pow. Sokołów Podlaski. Od 12 stycznia 1972 roku jej osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika opracowywał insp.… Read More »

Nowaczyński Stanisław s. Jana ur. 02.01.1933 IPN Lu 00419/773 kandydat na TW nr. ew. 1812 Siedlce

Nowaczyński Stanisław s. Jana ur. 02.01.1933 IPN Lu 00419/773 kandydat na TW nr. ew. 1812 Siedlce Mieszkaniec Siedlec pracujący w Sokołowie Podlaskim. Narodowość i obywatelstwo polskie. Wykształcenie 9 klas szkoły ogólnokształcącej. Kierownik punktu szklarskiego w Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Sokołowie Podlaskim. Od dnia 15.03.1963 roku, jako kandydat na tajnego współpracownika Referatu SB w Sokołowie Podlaskim… Read More »

Myrcha Stanisław Józef s. Ignacego ur. 09.12.1923 IPN Lu 555/74 TW ps. „Konik” nr. ew. 295 Siedlce

Myrcha Stanisław Józef s. Ignacego ur. 09.12.1923 IPN Lu 555/74 TW ps. „Konik” nr. ew. 295 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Zatrudniony na stanowisku konduktora rewizyjnego w PKP na stacji Siedlce. W uzasadnieniu wniosku o pozyskanie w/w do współpracy kapitan Jaroc z PKG w Terespolu napisał:..//..//….   1. Cel pozyskania Dotychczasowe dane wskazują,… Read More »

Mróz Stefan s. Jana ur. 18.11.1921 IPN Lu 00423/1 TW ps. „Jan” nr. ew. 516 Grębków pow. Węgrów

Mróz Stefan s. Jana ur. 18.11.1921 IPN Lu 00423/1 TW ps. „Jan” nr. ew. 516 Grębków pow. Węgrów Mieszkaniec miejscowości Grębków pow. Węgrów. Wykształcenie 9 klas szkoły ogólnokształcącej wykonujący zawód księgowego. Do współpracy z KPMO ds. BP w Węgrowie został pozyskany w kwietniu 1958 r. Pozyskania dokonał st. of. oper KPMO w Węgrowie ppor. Stanisław… Read More »