Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Jakubiak Andrzej Józef s. Józefa ur. 22.01.1960 IPN Lu 00414/774 TW ps. „Agat” nr. ew. 9808 Węgrów

Jakubiak Andrzej Józef s. Józefa ur. 22.01.1960 IPN Lu 00414/774 TW ps. „Agat” nr. ew. 9808 Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektryk. Zatrudniony na stanowisku konserwatora w Podlaskiej Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „CEPELIA” w Węgrowie. Do współpracy z SB zwerbował go 21.04.1988 roku ppor. Andrzej Dołowy insp. Wydz. V RUSW w… Read More »

Solski Jan s. Stefana ur. 01.08.1946 IPN Lu 555/41 TW ps. „Stefan” nr. ewid. 7570 Siedlce

Solski Jan s. Stefana ur. 01.08.1946 IPN Lu 555/41 TW ps. „Stefan” nr. ewid. 7570 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek PZPR. Do współpracy pozyskał go jeszcze podczas studiów  na zasadzie dobrowolności 5.12.1968 r. Robert Peters insp. Wydz. III KW MO w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim… Read More »

Jasiński Mirosław s. Czesław ur. 21.07.1940 IPN Lu 00414/921 TW ps. „Automobilista” nr. ew. 6530 Siedlce

Jasiński Mirosław s. Czesław ur. 21.07.1940 IPN Lu 00414/921 TW ps. „Automobilista” nr. ew. 6530 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne.  Zatrudniony w Ośrodku Transportu Leśnego w Siedlcach na stanowisku specjalisty d/s MOB i zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 1.09.1983r. ppor. Mieczysław Brzezek insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach.… Read More »

Jasiński Ireneusz s. Czesława ur. 05.05.1949 IPN Lu 00414/854 TW ps. „Gustaw” nr. ew. 8671 Siedlce

Jasiński Ireneusz s. Czesława ur. 05.05.1949 IPN Lu 00414/854 TW ps. „Gustaw” nr. ew. 8671 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik meliorant. Właściciel gospodarstwa rolnego w Suchożebrach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 15.06.1987 roku kpt. Sadowski st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu… Read More »

Jarząbkowski Andrzej Józef s. Antoniego ur. 21.03.1951 IPN Lu 00414/266 TW ps. „Rafał” Łuków

Jarząbkowski Andrzej Józef s. Antoniego ur. 21.03.1951 IPN Lu 00414/266 TW ps. „Rafał” Łuków Technik mechanik pracujący w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łukowie jako spawacz. W grudniu był na etacie w Komisji Zakładowej „S” 15 grudnia 1981 został zatrzymany w areszcie MO a 16 grudnia 1981 r ze strachu podpisał zobowiązanie o współpracy.. W… Read More »

Gadomski Mirosław s. Jana ur. 06.12.1960 IPN Lu 00419/1842 TW ps. „Turysta” nr. ewid. 8100 Siedlce

Gadomski Mirosław s. Jana ur. 06.12.1960 IPN Lu 00419/1842 TW ps. „Turysta” nr. ewid. 8100 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-elektryk. Zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Siedlcach na stanowisku instruktora technicznego. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 12.07.1986 r. na zasadzie dobrowolności chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w… Read More »

Fiuk Stefan s. Aleksandra ur. 04.04.1935 IPN Lu 00419/1506 TW ps. „Kryński” nr. ew. 8377 Siedlce

Fiuk Stefan s. Aleksandra ur. 04.04.1935 IPN Lu 00419/1506 TW ps. „Kryński” nr. ew. 8377 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniony na stanowisku księgowego w Rolniczej Spółdzielni w Krynce Łukowskiej. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 12.12.1986r. mł. chor. Przyboś Adam insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. W jego charakterystyce pracy… Read More »

Filipek Henryk s. Czesława ur. 25.05.1947 IPN Lu 00419/1173 kandydat na TW nr. ew. 7162 Mokobody

Filipek Henryk s. Czesława ur. 25.05.1947 IPN Lu 00419/1173 kandydat na TW nr. ew. 7162 Mokobody Mieszkaniec miejscowości Mokobody. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony w Fabryce Narzędzi Skrawających VIS w Siedlcach na Wydziale Zgrzewalni.  Jego osobę, jako potencjalnego na tajnego współpracownika SB od 12.04.1984 roku opracowywał por. Krzysztof Śliwiński st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach.… Read More »

Emilianowicz Józef s. Stefana ur. 03.05.1938 IPN Lu 00419/1691 TW ps. „Emil” nr. ew. 6452 Węgrów

Emilianowicz Józef s. Stefana ur. 03.05.1938 IPN Lu 00419/1691 TW ps. „Emil” nr. ew. 6452 Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie o specjalności technik-leśnik. Zawód wykonywany leśniczy w nadleśnictwie Łochów. Do współprace z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 27 września 1982 roku mł. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach plut. Grzegorz Król. Własnoręcznie napisał… Read More »

Dowgiałło Jerzy s. Wincentego ur.15.07.1944 IPN Lu 00414/311 TW ps. „Figiel” nr. ew. 4287 Mińsk Mazowiecki

Dowgiałło Jerzy s. Wincentego ur.15.07.1944 IPN Lu 00414/311 TW ps. „Figiel” nr. ew. 4287 Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie zawodowe o specjalności elektro-mechanik. Zatrudniony na stanowisku konserwatora-elektryka w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Betonów i Prefabrykatów w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy z SB pozyskany został na zasadzie obywatelskiej  współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 27.05.1976r. Pozyskania… Read More »