Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Szymańska Marianna KO WZO Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podl.

Szymańska Marianna c. Makariusza ur. 24.07.1949 r. IPN Lu 00423/129 KO Sekcja „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7518 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski Mieszkanka wsi Kowiesy gm. Bielany. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniona w charakterze kucharki w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 05.03.1985 r. współpracowała z SB, jako Kontakt Operacyjny Sekcji „B”… Read More »

Szaszkiewicz Grażyna KO WZO Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podl.

Szaszkiewicz Grażyna c. Henryka ur. 06.08.1961r. IPN Lu 00423/141 KO WZO w Siedlcach nr. rej. 7535 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski Mieszkanka wsi Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona w charakterze pokojowej w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 8.03.1985r. była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, która prowadziła… Read More »

Staręga Bogdan KO WZO Białki k. Siedlec

Staręga Bogdan s. Marcina ur. 02.22.2968r. IPN Lu 00423/128 KO WZO Siedlce nr. rej. 9136 Białki k. Siedlec Mieszkaniec wsi Białki k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony na stanowisku pomocnika kucharza w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. 4.11.1988r. został zarejestrowany, jako źródło informacyjne  Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach. Z ramienia SB prowadził go ppor.… Read More »

Sadłowska Bożena KO WZO Krześlin pow. Siedlce

Sadłowska Bożena c. Witolda ur. 04.07.1967 IPN Lu 00423/139 KO WZO w Siedlcach nr. rej. 9132 Krześlin Mieszkanka wsi Krześlin k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kucharka w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 4.11.1988r. była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, która prowadziła zabezpieczenie operacyjne Zajazdu Hetman. Z ramienia SB prowadził ją ppor.… Read More »

Rospara Edward TW ps. „Marian” Sokołów Podlaski

Rospara Edward s. Adolfa ur. 30.07.1956r. IPN Lu 00414/358 TW ps. “Marian” nr. rej. 6287 Sokołów Podlaski Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie techniczne – technik budowlany. Pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go 21.06.1082r. ppor. St. Zawadka insp. Wydz. II KW MO Siedlce. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z… Read More »

Radziwonka Tadeusz TW ps. „Asystent” Grabianów k. Siedlec

Radziwonka Tadeusz s. Józefa ur. 20.03.1956r. IPN Lu 00414/915 i IPN Lu 00423/47 TW ps. „Asystent” nr. rej. 7218 Grabianów k. Siedlec Mieszkaniec wsi Grabianów w gminie Siedlce. Wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 24.07.1984 roku na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w… Read More »

Malinowska Teresa LK krypt. „Roma” Siedlce

Malinowska Teresa c. Lucjana ur. 07.04.1938 IPN Lu 00419/111 LK krypt. „Roma” nr. rej. 3416 Siedlce Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności księgowa.  Właścicielka mieszkania przy ulicy Solskiego w Siedlcach. Zatrudniona w Siedleckich Zakładach Drobiarskich na stanowisku st. referenta ds. pasz. Do użyczania swojego mieszkania na potrzeby SB zwerbował ją. ppor. W. Pienkos insp. Gr.… Read More »

Pilski Witold TW ps. „Zbyszek” Łuków

Pilski Witold s. Wacława ur. 21.02.1931 IPN Lu 00419/107 TW ps. „Zbyszek” nr. rej. 6855 Łuków Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie. Absolwent Technikum Handlowego w Międzyrzecu Podlaskim. Bez zawodu. Pracownik umysłowy na stanowisku referenta zbożowego w dziale zaopatrzenia i zbytu w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Łukowie. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności… Read More »

Franczuk Roman TW ps. „Jan II” Siedlc

Franczuk Roman s. Franciszka ur. 01.08.1930 IPN Lu 00419/72 i IPN Lu 00414/64 TW ps. „Jan II” nr. rej. 3803 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne średnie (3 klasy liceum pedagogicznego). Wykształcenie specjalne – Oficerska Szkoła Polityczna WP. Oficer rezerwy Wojska Polskiego w stopniu porucznik.  Zatrudniony w charakterze pracownika umysłowego (st. technik BHP) w Siedleckiej Spółdzielni… Read More »

Dziedzic Antoni TW ps. „29” Siedlce

Dziedzic Antoni s. Stanisława ur. O3.11.1944 IPN Lu 00414/825 TW ps. „29” nr. rej. 6421 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zawód wykonywany kierowca w PKPS „PEKAES” w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za kraj 21.09.1982r. por. Jerzy Teterycz kier. Sekcji I Wydz. II KW MO w Siedlcach.… Read More »