Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Zdzieborski Henryk s. Karola ur. 07.06.1921 IPN Lu 00419/196 TW ps. „Wrona” Kałuszyn

Mieszkaniec Kałuszyna. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Pracownik GS w Kałuszynie. Członek chóru kościelnego w Kałuszynie. Do współpracy z UB w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany 10.XII 1949 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wrona”. Werbunku dokonał st. sierż. Kuchta Stanisław ref. PU ds. BP w Mińsku Mazowieckim. W jego charakterystyce… Read More »

Zduńczyk Hipolit s Juliana ur. 13.02.1921 IPN Lu 00419/290 TW ps. „Kłutka” nr. rej 14352 Kołodziąż gm. Sadowne p. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Kołodziąż gmina Sadowne powiat Węgrów. Z zawodu rolnik. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Do współpracy z PUBP w Węgrowie zwerbował go 2.II.1948 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kłutka”. W archiwach IPN znajduje się 36 dokumentów dotyczących jego osoby.

Zarzycki Stanisław s. Antoniego ur. 18.11.1949 IPN Lu 00419/1340 LK krypt. „Fortepian” nr. rej. 7564 Łuków

Właściciel mieszkania w Łukowie.. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Zatrudniony w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Łukowie. 16 kwietnia 1985 roku podpisał umowę na udostępnianie swojego mieszkania SB w dni powszednie tygodnia w godzinach od 10 do 14 w zamian za wynagrodzenie 2000 zł płatne kwartalnie. Napisał własnoręcznie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy.… Read More »

Wojtkowski Jerzy s. Leopolda ur. 06.01.1925 IPN Lu 00419/1240 LK krypt. „Tulipan” nr. rej. 7341 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik meliorant. Aktualnie emeryt. Właściciel mieszkania przy ulicy Kasprzaka w Siedlcach. Były z-ca dyrektora w „Argedzie” i w zakładach „Miś”. Pracując tam udzielał wszechstronnej pomocy Komendantom Powiatowym MO ds. Służby Bezpieczeństwa. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie korzyści materialnych kpt. Andrzej Karczmarczyk kier. Sekcji II wydz.… Read More »

Skawieńczyk Andrzej s. Władysława ur.17.09.1940 IPN Lu 00419/1394 LK krypt. „Klon” nr. rej 4102 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-spawacz. Zatrudniony na stanowisku operatora linii produkcyjnej w Siedleckich Zakładach Drobiarskich. Do współpracy z SB pozyskał go i zawarł z nim umowę na korzystanie z jego mieszkania w charakterze LK krypt. „Klon” 09.11.1978 roku insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach ppor. Marcin Pawlak. Z w/w LK korzystał… Read More »

Nowakowski Józef s. Antoniego ur. 23.10.1930 IPN Lu 00419/1209 LK krypt. „Zajazd” nr. rej.1006 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie. Zatrudniony na stanowisku kierownika hotelu w Cukrowni im. F. Malinowskiego w Sokołowie Podlaskim. Członek PZPR. 29.11.1974 roku podpisał umowę z Komendą Powiatową MO w Sokołowie Podlaskim na użyczenie swojego mieszkania w hotelu, jako Lokalu Kontaktowego na potrzeby tamtejszej SB z możliwością korzystania z niego we wtorki, środy i czwartki w… Read More »

Myrcha Zbigniew s. Aleksandra ur. 28.03.1930 IPN Lu 00419/1073 LK krypt. „Polana” nr. rej. 3775 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie muzyczne za trudniony w Domu Kultury w Siedlcach, jako muzyk. Właściciel mieszkania przy ulicy Moniuszki w Siedlcach. 27 maja 1978 roku podpisał umowę z KW MO w Siedlcach na udostępnianie swojego mieszkania, jako Lokalu Kontaktowego w każdy dzień w godzinach od 10 do 18 na potrzeby operacyjne siedleckiej SB w zamian… Read More »

Kozłowska Elżbieta c. Kazimierza ur. 10.05.1949 IPN Lu 00419/1148 LK krypt. „Zosia” nr. rej. 7260 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Właścicielka mieszkania przy ulicy 3 Maja w Siedlcach. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku referenta ds. skarg w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 20 października 1984 roku podpisała umowę z WUSW w Siedlcach o korzystaniu przez SB z jej mieszkania we wszystkie dni tygodnia bez niedziel w godzinach od 8 do 16 w… Read More »

Gromek Kazimierz s. Władysława ur. 05..03.1912 IPN Lu 00419/622 TW ps. „Grądzki” nr. rej. 1852 Żylin pow. Węgrów

Rolnik ze wsi Żylin powiat Węgrów. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Do współpracy z SB z KP MO w Węgrowie został zwerbowany 28.V.1963 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grądzki”. W charakterystyce tajnego współpracownika ps. „Grądzki”, którą wystawił 30.XII.1963 r. por. W. Piotrowski z KPMO w Węgrowie czytamy między innymi://..//……T.w. ps. „Grądzki”… Read More »

Grajko Władysław s. Bolesława ur. 26.01.1928 IPN Lu 00419/555 TW „Pamiętam” Stojadła k. Mińska Mazowieckiego

Mieszkaniec miejscowości Stojadła k. Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Z zawodu rolnik. W 1953 roku ukończył w Suwałkach Szkołę Sanitarno-Weterynaryjną. Własnoręcznie napisał 17.04.1952r. zobowiązanie o współpracy z organami informacji Ministerstwa Obrony Narodowej podczas odbywania służby wojskowej w JW. w Suwałkach przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pamiętam”. Charakterystyka informatora ps. „Pamiętam wystawiona 30.VI.1955 r. przez Powiatowy… Read More »