Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Konca (Koca) Stanisław s. Stanisława ur.12.05.1913 IPN Lu 00419/590 TW ps. „Teczka” Mrozy

Konca (Koca) Stanisław s. Stanisława ur.12.05.1913 IPN Lu 00419/590 TW ps. „Teczka” Mrozy Mieszkaniec miejscowości Mrozy. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Przed wojną podczas odbywania służby wojskowej 6 batalionie saperów w Brześci nad Bugiem ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala. W czasie wojny w 1939 brał udział w obronie Warszawy, gdzie trafił do niewoli niemieckiej… Read More »

Kaczorek Henryk s. Piotra ur. 12.01.1944 IPN Lu 00414/282 kandydat na TW nr. ew. 5853 Kałuszyn

Kaczorek Henryk s. Piotra ur. 12.01.1944 IPN Lu 00414/282 kandydat na TW nr. ew. 5853 Kałuszyn Mieszkaniec Kałuszyna. Wykształcenie o specjalności technik-rolnik. Właściciel gospodarstwa rolno-ogrodniczego. V-ce przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Kałuszynie. Od 3.12.1981 roku był opracowywany, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika przez siedlecką SB. W uzasadnieniu pozyskania do współpracy ppor. Przemysław… Read More »

Jóźwiak Roman s. Franciszka ur. 12.08.1931 IPN Lu 00414/718 TW ps. „Granica nr. ew. 21/270 Sokołów Podlaski

Jóźwiak Roman s. Franciszka ur. 12.08.1931 IPN Lu 00414/718 TW ps. „Granica nr. ew. 21/270 Sokołów Podlaski Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie podstawowe. Właściciel prywatnej taksówki osobowej członek Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy pozyskał go pion MO 31.03.1976 roku na zasadzie dobrowolności i materialnego zainteresowania. Zwerbował go plutonowy Marek Kisieliński funkcjonariusz KPMO w… Read More »

Jopek Józef. S. Stanisława ur. 13.01.1928 IPN Lu 00419/242 TW ps. „Jazgar” nr. ew. 3301 Wróble Wargocin powiat. Garwolin.

Jopek Józef. S. Stanisława ur. 13.01.1928 IPN Lu 00419/242 TW ps. „Jazgar” nr. ew. 3301 Wróble Wargocin powiat. Garwolin. Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Wróble Wargocin powiat. Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa KPMO w Garwolinie został pozyskany 14 marca 1967 roku na podstawie dobrowolnej zgody.  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o… Read More »

Jodłowski Maciej Andrzej s. Leona ur. 11.10.1946 IPN Lu 00414/374 TW ps. „Zefir” nr. ew. 4164 Mińsk Mazowiecki

Jodłowski Maciej Andrzej s. Leona ur. 11.10.1946 IPN Lu 00414/374 TW ps. „Zefir” nr. ew. 4164 Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku specjalisty konstruktora. Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim była obiektem podlegającym operacyjnej ochronie… Read More »

Jaszczuk Jerzy s. Czesława ur. 06.08.1930 IPN Lu 00419/33 TW ps. „Robert” nr. ew. 1169 Wyłazy Dąbrówka gm. Skórzec pow. Siedlce

Jaszczuk Jerzy s. Czesława ur. 06.08.1930 IPN Lu 00419/33 TW ps. „Robert” nr. ew. 1169 Wyłazy Dąbrówka gm. Skórzec pow. Siedlce Mieszkaniec miejscowości Wyłazy Dąbrówka gmina Skórzec powiat Siedlce. Wykształcenie 7 klas. szkoły podstawowej. Członek PZPR. Zatrudniony w Urzędzie Pocztowym Warszawa 3 na stanowisku doręczyciela w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Siedlcach. 20 grudnia 1969… Read More »

Jastrzębski Stefan s. Jana ur. 17.02.1947 IPN Lu 00414/399 kandydat na TW nr. ew. 7527 Kałuszyn

Jastrzębski Stefan s. Jana ur. 17.02.1947 IPN Lu 00414/399 kandydat na TW nr. ew. 7527 Kałuszyn Mieszkaniec Kałuszyna. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-chemik.  Zatrudniony na stanowisku kierownika zmiany w Społecznym Zjednoczeniu Przemysłowym „Libella” w Wytwórni Wyrobów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Zakład nr. 5 w Kałuszynie. Gdzieś od 1985 sierż. st. insp. SB RUSW w… Read More »

Jasiński Stanisław s. Pawła ur. 25.10.1943 IPN Lu 00419/1649 TW ps. „Nowak” nr. ew. 7284 Siedlce

Jasiński Stanisław s. Pawła ur. 25.10.1943 IPN Lu 00419/1649 TW ps. „Nowak” nr. ew. 7284 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony w Siedleckich Zakładach Drobiarskich na stanowisku głównego mechanika. Od 16.06.1986 r. por Mieczysław Brzezek st. insp Wydz. VI WUSW w Siedlcach opracowywał jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego… Read More »

Jankowski Wojciech Jan s. Franciszka ur. 21.05.1939 IPN Lu 00419/436 TW ps. „Kwiatkowski” i KO ps. „Jan” nr. ew. 3537 Siedlce

Jankowski Wojciech Jan s. Franciszka ur. 21.05.1939 IPN Lu 00419/436 TW ps. „Kwiatkowski” i KO ps. „Jan” nr. ew. 3537 Siedlce Pochodzący z Łukowa mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zatrudniony w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. 1.04. 1970 roku w lokalu KPMO w Łukowie zwerbował… Read More »

Jakubiec Janusz Józef s. Henryka ur. 18.03.1949 IPN Lu 00419/1018 kandydat na TW nr. ew. 6304 Łuków

Jakubiec Janusz Józef s. Henryka ur. 18.03.1949 IPN Lu 00419/1018 kandydat na TW nr. ew. 6304 Łuków Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Zatrudniony Państwowym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie. 25.06.1984r st. szer. Ryszard Nurzyński insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach zaczął opracowywać jego osobę jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa.… Read More »