Category Archives: IPN

Fordoński Paweł Waldemar s. Franciszka ur. 12.04.1952 IPN Lu 00425/3 TW ps. „Dzik” nr. rej. 28544 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 20.11.1974 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Mińsku Mazowieckim. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dzik”. Współpraca została zakończona 13.04.1976 roku z powodu przejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się… Read More »

Ciepiela Antoni s. Stefana ur. 03.06.1956 IPN Lu 00414/608 TW ps. „Piotr” nr. rej 7349 Siedlca

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Zatrudniony na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 8.10.1984 roku podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB WUSW w Siedlcach przyjmując pseudonim konspiracyjny „Piotr”. Pozyskania dokonał mjr. W. Kotecki st. inspektor SB przy Z-cy szefa ds. SB przy WUSW w Siedlcach przed wyjazdem TW na staż naukowy do USA.… Read More »

Cichocki Marian s. Stanisława ur. 28.07.1928 IPN Lu 00419/203 rezydent ps. „Tankowiec” Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Latowicz powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. 18 lipca 1951 roku przystąpił do współpracy z organami informacji wojskowej w charakterze tajnego współpracownika a następnie rezydenta zapasowego podczas odbywania służby wojskowej w marynarce wojennej w Dziale Okrętów Pomocniczych w Gdyni na tankowcu OP „Meduza” gdzie pełnił służbę w stopniu starszego marynarza na… Read More »

Borysewicz Tadeusz s. Jana ur. 15.09.1959 IPN Lu 554/1450 TW ps. „Gołąb” nr. rej. 1563 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Z wykształcenia technik-rolnik. Zatrudniony w PGR Liwcze na stanowisku młodszego specjalisty d/s mechanizacji. Do współpracy z organami WOP która prowadziła operacyjne zabezpieczenie PGR w Liwcze, został pozyskany na zasadzie dobrowolności 1.08.1984 roku. Pozyskania dokonał por. Gałka Zenon z-ca dowódcy strażnicy WOP w Dołhobyczu . Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim… Read More »

Błaszczak Andrzej s. Hermana ur. 16.05.1947 IPN Lu 00419/1155 LK krypt. „Ustronie” nr. rej. 928 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Właściciel mieszkania w Mińsku Mazowieckim. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. 16.12.1974 roku podpisał umowę o użyczaniu swojego mieszkania, jako Lokalu Kontaktowego SB we wtorki i środy w godzinach od 14 do 18 i awaryjnie w piątek w godzinach od 13 do… Read More »

Zaworski Zbigniew s. Józefa ur. 20.10.1955 IPN Lu 554/142D i IPN Lu 555/75 TW ps. „Klon” nr. rej. 1782 Łuków

Zaworski Zbigniew s. Józefa ur. 20.10.1955 IPN Lu 554/142D i IPN Lu 555/75 TW ps. „Klon” nr. rej. 1782 Łuków Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektro-mechanik. Pracownik PKP w Łukowie na stanowisku kierownika pociągu. Do współpracy z WOP pozyskał go 21.03.1985r. por. Szerement Waldemar oficer operacyjny Granicznego Punktu Kontrolnego w Terespolu. 27.03.1983 r.… Read More »

Zagan Alojzy s. Ludwika ur. 24.07.1910 IPN Lu 00419/289 TW ps. „Felik” Węgrów

Zagan Alojzy s. Ludwika ur. 24.07.1910 IPN Lu 00419/289 TW ps. „Felik” Węgrów Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczyciel geografii w liceum ogólnokształcącym w Węgrowie. W charakterystyce pracy inf. tw. ps. „Felik” którą wystawił 13.02.1953 r. starszy referent Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Węgrowie chorąży Sokołowski Henryk możemy między innymi przeczytać:… Read More »

Szczęsny Jan s. Mateusza ur. 25.01.1914 IPN Lu 00419/507 LK krypt. „Sosna” Garwolin

Szczęsny Jan s. Mateusza ur. 25.01.1914 IPN Lu 00419/507 LK krypt. „Sosna” Garwolin Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Zatrudniony na stanowisku woźnego i kasjera Miejskiej Rady Narodowej w Garwolinie. Członek PZPR. W zobowiązaniu napisanym przez niego własnoręcznie 5.VIII.1953 roku możemy przeczytać między innymi: //..//….Zobowiązanie Ja niżej podpisany Szczęsny Jan syn Mateusza zobowiązuję się… Read More »

Chrzypowicz Henryk s. Jana ur. 25.07.1915 IPN Lu 00419/582 TW ps. „Sztacheta” Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki

Chrzypowicz Henryk s. Jana ur. 25.07.1915 IPN Lu 00419/582 TW ps. „Sztacheta” Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec miejscowości Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki. 15.12.1944 roku podpisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sztacheta”. W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jego osoby.

Żurawek Tadeusz s. Piotra ur. 22.01.1921 IPN Lu 00419/516 TW ps. „Janicki” Maciejowice pow. Garwolin

Żurawek Tadeusz s. Piotra ur. 22.01.1921 IPN Lu 00419/516 TW ps. „Janicki” Maciejowice pow. Garwolin Mieszkaniec miejscowości Maciejowice powiat Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej i trzech kursów zawodowych. Z zawodu szewc. Absolwent szkoły podoficerskiej. W LWP od 9.09.1945 na stanowisku z-cy dowódcy plutonu CKM 1 Batalionu 13 pułku piechoty 5-tej Dywizji Piechoty w stopniu… Read More »