Category Archives: IPN

Zalewski Jan s. Stanisława ur. 04.08.1921 IPN Lu 00419/475 TW ps. „Laska” Dąbrówka gm. Łysów

Zalewski Jan s. Stanisława ur. 04.08.1921 IPN Lu 00419/475 TW ps. „Laska” Dąbrówka gm. Łysów Mieszkaniec wsi Dąbrówka gmina Łysów. Do współpracy z PUBP w Siedlcach został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 14.02.1948r. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do rozpracowywania oddziału partyzanckiego „Młota”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Laska”. 7.X.1948r. została… Read More »

Zając Jan s. Edwarda ur. 08.05.1918 IPN Lu00419/514 TW ps. „Śmiały” nr. rej. 13.81 Parysów pow. Garwolin

Zając Jan s. Edwarda ur. 08.05.1918 IPN Lu00419/514 TW ps. „Śmiały” nr. rej. 13.81 Parysów pow. Garwolin Parysów pow. Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Zatrudniony na stanowisku kierownika BHP w PPRK w Parysewie. Do współpracy z PUBP w Garwolinie zwerbował 16.08.1951r. na zasadzie dobrowolności st. ref. PUBP w Garwolinie Koprowski Eugeniusz. Własnoręcznie napisał zobowiązanie… Read More »

Rybicki Marek s. Henryka ur. 24.03.1957 IPN Lu 00415/128 i 00425/128 TW ps. „Bielecki” nr. rej. 45685 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy

Rybicki Marek s. Henryka ur. 24.03.1957 IPN Lu 00415/128 i 00425/128 TW ps. „Bielecki” nr. rej. 45685 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec miejscowości  Wola Okrzejska gm. Krzywda. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 6.11.1979r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Kołobrzegu.… Read More »

Laszuk Stanisław s. Antoniego ur. 03.10.1910 IPN Lu 00419/451 TW ps. „Antoś” Tokary gm. Rusków pow. Łosice

Laszuk Stanisław s. Antoniego ur. 03.10.1910 IPN Lu 00419/451 TW ps. „Antoś” Tokary gm. Rusków pow. Łosice Rolnik z  miejscowości Tokary gmina Rusków powiat Łosice. Wykształcenie 3 klasy szkoły powszechnej. Do współpracy z UB w Siedlcach zwerbował go na zasadzie dobrowolności  8.03.1949r. st. ref. Referatu III PUBP w Siedlcach Matczuk  Jan. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o… Read More »

Kęsik Józef s. Antoniego ur.14.06.1916 IPN Lu 00419/243 TW ps. „Przyjaciel” Górki gm. Ruda Talubska pow. Garwolin

Kęsik Józef s. Antoniego ur.14.06.1916 IPN Lu 00419/243 TW ps. „Przyjaciel” Górki gm. Ruda Talubska pow. Garwolin Mieszkaniec miejscowości Górki gmina Ruda Talubska powiat Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Zatrudniony na stacji PKP w Rudzie Talubskiej. Do współpracy z UB zwerbował go na podstawie pobudek ideowych 19.07.1949 roku starszy referent Referatu Kolejowego PUBP w… Read More »

Dmowski Waldemar s. Tadeusza ur. 14.11.1958 IPN Lu 00415/234 i 00425/205 TW ps. „Górnik” nr. rej. 1194 Broszków gm. Kotuń

Dmowski Waldemar s. Tadeusza ur. 14.11.1958 IPN Lu 00415/234 i 00425/205 TW ps. „Górnik” nr. rej. 1194 Broszków gm. Kotuń Mieszkaniec miejscowości Broszków gmina Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności spawacz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.081979r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o… Read More »

Czarnocki Adam Janusz s. Wacława ur. 21.01.1943 IPN Lu 00414/183 TW ps. „Napoleon” nr. rej. 2747  Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik budowlany. Zatrudniony w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach na stanowisku inspektora nadzoru d/s budowlanych. Do współpracy z Wydz. IV SB KW MO w Siedlcach 28.05.1977r na zasadzie dobrowolności. Celem… Read More »

Cyrych Jan s. Konstantego ur. 01.05.1933 IPN Lu 00414/772 i IPN Lu 00419/1698 TW ps. „Radny” nr. rej. 8658 Łochów

Cyrych Jan s. Konstantego ur. 01.05.1933 IPN Lu 00414/772 i IPN Lu 00419/1698 TW ps. „Radny” nr. rej. 8658 Łochów Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku technologa w Fabryce Urządzeń Budowlanych w Ostrówku Węgrowskim. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 3.07.1987r. Pozyskania dokonał inspektor SB RUSW… Read More »

Cisak Grzegorz s. Stanisława ur. 06.11.1922 IPN Lu 00419/377 TW ps. „Zając” Krzesk Królowa Niwa pow. Siedlce

Cisak Grzegorz s. Stanisława ur. 06.11.1922 IPN Lu 00419/377 TW ps. „Zając” Krzesk Królowa Niwa pow. Siedlce Mieszkaniec miejscowości Krzesk Królowa Niwa pow. Siedlce. Do współpracy z PU BP w Siedlcach został zwerbowany 20.08.1947r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zając.  W archiwach IPN zachowały się 4 dokumenty dotyczące jego… Read More »

Cieślak Zdzisław s. Adama ur. 11.09.1930 IPN Lu 00414/247 TW ps. „Jerzy” nr. rej. 5141 Siedlce

Cieślak Zdzisław s. Adama ur. 11.09.1930 IPN Lu 00414/247 TW ps. „Jerzy” nr. rej. 5141 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności księgowy. Zatrudniony na stanowisku głównego księgowego w Siedleckim Kombinacie Budowlanym „Podlasie”. Do współpracy z SB został pozyskany przez Wydział V KW MO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności 3.09.1980r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy… Read More »