Category Archives: IPN

Bieluga Wiesław TW ps. „Wiatr” Siedlce

Bieluga Wiesław s. Grzegorza ur. 02.02.1943r. IPN Lu 00414/939 i IPN Lu 00419/1882 t 1 i 2 TW ps. „Wiatr” nr. rej. 7787 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Członek PZPR. Zatrudniony w Międzywojewódzkiej Usługowe Spółdzielni Inwalidów w Siedlcach, jako kierownik zakładu mechaniki samochodowej przy ulicy Widok. Do współpracy z SB został… Read More »

Bieliński Wacław TW ps. „Czesław” Siedlce

Bieliński Wacław s. Bolesława ur. 20.10.1941 IPN Lu 00414/828 i OPN Lu 00419/1757 TW ps. „Czesław” nr. rej. 8637 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe 0 specjalności kierowca mechanik. Zatrudniony w PKS Oddział Siedlce, jako kierowca. Do współpracy z SB pozyskał go 14.07.1987 r. szer. Grzegorz Zarzycki insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie… Read More »

Bielicki Tadeusz TW ps. „Ptak” Kąty Borucze pow. Mińsk Mazowiecki

Bielicki Tadeusz s. Aleksandra ur. 04.01.1924 IPN Lu 00419/549 TW ps. „Ptak” Kąty Borucze pow. Mińsk Mazowiecki Rolnik ze wsi Kąty Borucze powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 4 klasy szkoły podstawowej. Zwerbowany do współpracy został 29.05.1946 roku przez referenta terenowego Urzędu Bezpieczeństwa gminy Międzyleś Kazimierza Lipowskiego. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ptak”. W… Read More »

Bieguński Michał TW ps. „Żukowski” Siedlce

Bieguński Michał s. Stanisława ur. 23.05.1932r. IPN Lu 00423/22 TW ps. „Żukowski” Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Od 1953r. student Politechniki Warszawskiej na Wydziale Komunikacji. Do współpracy z UB pozyskał go 23 marca 1954r. Seliga Ryszard ref. Sekcji IV Wydz. V PU ds. BP w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do agenturalnego rozpracowywania grupy młodzieży… Read More »

Biarda Ryszard TW ps. „Albin” Siedlce

Biarda Ryszard s. Stanisława ur. 26.09.1942r. IPN Lu 00414/790 TW ps. „Albin” nr. rej. 6945 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik rolnik. Zatrudniony w Zakładzie Obrotu Rolnego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Siedlcach na stanowisku kierownika działu. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju pozyskał… Read More »

Białecki Jan TW ps. „Dudkiewicz” Garwolin

Białecki Jan s. Stanisława ur. 08.05.1929 IPN Lu 00419/295 TW ps. „Dudkiewicz” Garwolin Mieszkaniec Garwolina. Do współpracy z PUBP w Garwolinie został zwerbowany 19.05.1947r. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię) //..//Zobowiązanie Ja niżej podpisany Białecki Jan zobowiązuję się dobrowolnie przystąpić do współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego. Będę informował w/w organa… Read More »

Biaduń Barbara TW ps. „Olga” Opole Nowe k. Siedlec.

Biaduń Barbara c. Stanisława ur. 15.09.1958r. IPN Lu 00414/1765 i IPN Lu 00419/836 TW ps. „Olga” nr. rej. 7712 Opole Nowe k. Siedlec. Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności krawcowa. Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Obrotu Częściami Zamiennymi „Ardom” w Siedlcach na stanowisku operatora komputerów i maszyn fakturujących. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności… Read More »

Anielak Jan TW ps. „Kamień” Podczernie gm. Kuflew pow. Mińsk Maz.

Anielak Jan s. Władysława ur. 17.11.1926 r. IPN Lu 00419/548 TW ps. „Kamień” Podczernie gm. Kuflew pow. Mińsk Maz. Mieszkaniec wsi Podczernie gm. Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki. Na tajnych kompletach ukończył dwie klasy gimnazjum. Od 1943 do 1945 roku przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Po powrocie z robót zatrudniony w Gminnej Radzie Narodowej w… Read More »

Andruszkiewicz Stanisław TW ps. „Dom” Klimonty gm. Mordy

Andruszkiewicz Stanisław s. Władysława ur. 15.04.2920 r. IPN Lu 00419/372 TW ps. „Dom” Klimonty gm. Mordy Mieszkaniec wsi Klimonty gm. Mordy. W archiwach IPN zachowało się tylko 6 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy następującej treści: (pisownia oryginalna) //..// Zobowiązanie Ja Andruszkiewicz Stanisław s. Władysława ur. 15 IV 1920 r.… Read More »

Alaba Stanisław TW ps. „Ładny” Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce

Alaba Stanisław s. Andrzeja ur. 1917 r. IPN Lu 00419/371 TW ps. „Ładny” Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce Rolnik ze wsi Wola Serocka pow. Siedlce. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego został zwerbowany 4 X 1947 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści: //..// Zobowiązanie Ja Alaba Stanisław syn Andrzeja zam. Wola… Read More »