Category Archives: Wieści Podlaskie

„WIADOMOŚCI PODLASKIE”

WIADOMOŚCI PODLASKIE Wprowadzenie stanu wojennego zepchnęło wszelką działalność opozycyjną do podziemia. Już z datą 2 01.1982 ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Podlaskich” Biuletyn Informacyjny wydawany przez NSZZ „Solidarność” Reg. Mazowsze i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, od 1983 roku czasopismo było wydawane przez Terenową Komisję Wykonawczą NSZZ „S” i NSZZ RI „S” woj. siedleckiego. Pisany był… Read More »